Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 3+2 4 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı mühendislik problemlerinde gerekebilecek bilgisayar programlama yöntemlerinin uygulamalı olarak değerlendirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Programlamanın temelleri,C programlamaya giriş,Değişkenler, anahtar kelimeler, yazım kuralları, operatörler,Hafıza İşaretçileri (Pointers),Kontrol yapıları,Döngüler,Fonksiyonlar,“Recursion”,Diziler,Karakter ve metin işlemleri,Hafıza yönetimi,“struct” ve “union” değişkeni, Bit operasyonları, Enumeration,Dosya işlemleri,İleri seviye veri yapıları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilgisayar özkaynaklarına C programlama yaparak ulaşabilir ve verimli kullanılmasını sağlayabilir. 1, 15, 2 A, C
2. Bilgisayarda saklanabilecek veri türlerini tanımlayıp uygulamalarda kullanabilir. 1, 13, 14, 15 A, C, D
3. Bilgisayara girdi ve çıktı sağlayarak etkileşim gerektiren programlama yaklaşımlarını gerçekleyebilir. 1, 13, 14, 15 A, C, D
4. Kontrol gerektiren durumları programlayarak algoritmik çözümleri gerçekleyebilir. 1, 13, 14, 15, 16, 2 A, C, D
5. Bilgisayar hafızasının direk olarak yönetilmesini gerektirecek programlama yaklaşımlarını uygulayabilir. 1, 13, 14, 15, 16, 2 A, C, D
6. Bilgisayarda dosya açma dosyaya veri yazma ve dosyadan veri silme işlemlerini örneklendirebilir. 1, 13, 14, 15, 2 A, C, D
7. İleri seviye veri yapıları konularında değerlendirme yapabilir. 1, 14, 15, 16, 2 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Programlamanın temelleri
2 C programlamaya giriş
3 Değişkenler, anahtar kelimeler, yazım kuralları, operatörler
4 Hafıza İşaretçileri (Pointers)
5 Kontrol yapıları
6 Döngüler
7 Fonksiyonlar
8 “Recursion”
9 Diziler
10 Karakter ve metin işlemleri
11 Hafıza yönetimi
12 “struct” ve “union” değişkeni, Bit operasyonları, Enumeration
13 Dosya işlemleri
14 İleri seviye veri yapıları
Kaynaklar
C How to Program, 8th Editon, © 2016 Paul Deitel, Harvey Deitelç
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 42 1 42
Rehberli Problem Çözme 10 10 100
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 3 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 210
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 7
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu