Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 3+0 3 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik ve yönetim kararlarının ekonomik analizinin temel kavramlarını tanıtmak, bu kavramın bir firmanın veya bir devletin proje planlama ve karar verme sürecine nasıl uygulanacağını açıklamak
Dersin İçeriği Bu ders; Paranın Zaman Değeri ve Ekonomik Denklik ,Mühendislik Ekonomisi Faktörleri ,Nominal ve Etkin Oranlar ,Şimdiki Değer Analizi ,Yıllık Değer Analizi ,Getiri Oranının Belirlenmesi ,Birden Çok Getiri Oranının Çözümü ,Getiri Oranı Analizinde Karar Kuralları ,Fayda Maliyet Analizi ,Sermaye Bütçelemesi , Enflasyon ve Endeks Rakamları ,Değiştirme Analizi ,Vergi Sonrası Ekonomik Analiz ,Kişisel Finans ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel kavramları anlar ve uygular ve mühendislik ekonomisinin terminolojisini kullanır. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Paranın zaman değerini hesaplamak için mühendislik ekonomisi faktörlerini türetir ve kullanır. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Faiz oranları ve nakit akımları için bir yıl dışındaki zaman esaslı hesaplamalar yapabilir. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Alternatifleri değerlendirmek ve seçmek için mevcut mevcut değer tekniklerinden yararlanır. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Alternatifleri değerlendirmek ve seçmek için farklı yıllık değerleme tekniklerinden yararlanır. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Geri dönüş oranının anlamını anlar ve tek bir projenin ROR değerlendirmesini yapar. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Artımlı getiri oranı analizine dayalı en iyi alternatifi seçer. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Kamu sektörü projelerini anlar ve artan fayda / maliyet analizi temelinde en iyi alternatifi seçer. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Bir varlığa ve doğal kaynağa yapılan sermaye yatırımının defter değerini azaltmak için amortisman veya tükenme yöntemlerini kullanır 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Bir mühendislik ekonomisi değerlendirmesinde enflasyonun etkilerini göz önünde bulundurur. 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Elde bulunan bir öğe, işlem veya sistem ile onun yerini alabilecek bir varlık arasında değitirme çalışması gerçekleştirir 1, 14, 15, 2, 3 A, D
İlgili vergi düzenlemelerinin, gelir vergilerinin ve amortismanın etkisini göz önüne alarak vergi sonrası ekonomik değerlendirmeyi yapar 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Kişisel gelir ve varlıkları yönetmek için stratejiler öğrenir 1, 14, 15, 2, 3 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Paranın Zaman Değeri ve Ekonomik Denklik
2 Mühendislik Ekonomisi Faktörleri
3 Nominal ve Etkin Oranlar
4 Şimdiki Değer Analizi
5 Yıllık Değer Analizi
6 Getiri Oranının Belirlenmesi
7 Birden Çok Getiri Oranının Çözümü
8 Getiri Oranı Analizinde Karar Kuralları
9 Fayda Maliyet Analizi
10 Sermaye Bütçelemesi
11  Enflasyon ve Endeks Rakamları
12 Değiştirme Analizi
13 Vergi Sonrası Ekonomik Analiz
14 Kişisel Finans
Kaynaklar
Engineering Economy, Leland Blank and Anthony Tarquin, McGraw Hill
Ders sunum notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 18 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 30 60
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu