Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu KARAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yenilikçilik ve girimicilik ile ilgili temel kavramları açıklamak, öne çıkan yaratıcı düşünme tekniklerini yorumlamak, yenilikçi iş modelleri tasarlamak, fikri mülkiyet ile ilgili kavramları açıklamak, herhangi bir girişimcilik hikayesinin başarılı ve başarısız yönlerini analiz edebilmek ve yorumlamak, bir girişim desteği alabilmek için başvuru formu doldurmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin aktarılması ve Girişimcilik özelliğinin sınanması,Yenilik ve girişimciliğe giriş - temel kavramlar (Yenilik, Teknoloji, Ar-Ge, Girişim, Girişimci, Sorumlu Girişimci, vb.), yenilik ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolü,Yaratıcı düşünme teknikleri,Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi.,İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar,Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma, ortaklık ve büyüme senaryoları,Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimi,İş planında temel kavramlar: Pazar araştırması,İş planında temel kavramlar: Yönetim ve üretim planı,İş planında temel kavramlar: Pazarlama planı ve finansal plan,Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı,Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı,Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı,Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 11, 2, 3 A
1, 11, 2, 3 A
1, 4, 8 A
1, 11, 2, 3 A
10, 4, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin aktarılması ve Girişimcilik özelliğinin sınanması Girişimcilik hakkında kısa araştırma ve girişimci olmak ile özel sektör, kamu veya akademide çalışmakla ilgili zihin egzersizi
2 Yenilik ve girişimciliğe giriş - temel kavramlar (Yenilik, Teknoloji, Ar-Ge, Girişim, Girişimci, Sorumlu Girişimci, vb.), yenilik ve yenilik yönetiminin iş hayatındaki rolü Yenilik ve girşimcilik arasındaki ilişki hakkında ön araştırma. Ar-Ge ve yenilik arasındaki ilişki ve farklılıklar.
3 Yaratıcı düşünme teknikleri Algoritmaları nasıl kıyaslarız? Başarılı bir yöntem/teknik kullanmak neden önemlidir? Hayatımızda uyguladığımız yöntemlerin bize kazandırdıkları (zaman planı, iş yönetimi, vb.). Etkin ve evrimli düşünmek için de yöntemler olabilir mi?
4 Yaratıcı düşünme teknikleri ile yenilikçi iş fikri geliştirme egzersizi. Beyin fırtınası uygulama aşamaları.
5 İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar Ana sözleşme örneklerinin incelenmesi
6 Ulusal girişimcilik destekleri ve ekosistemi içerisinde şirket kurma, sermaye alma, ortaklık ve büyüme senaryoları Şirketler ne zaman büyümek ister? Ticarileşme, pazar büyütme, yeni pazarlara açılma, vb.
7 Fikri mülliyet hakları ve fikri sermayenin yönetimi Fikri mülkiyet nedir? Koruma yöntemleri nelerdir?
8 İş planında temel kavramlar: Pazar araştırması Pazar çeşitleri nelerdir?
9 İş planında temel kavramlar: Yönetim ve üretim planı Şirketin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından yönetim ve üretimin önermi
10 İş planında temel kavramlar: Pazarlama planı ve finansal plan Temel tanımlamalar
11 Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı İş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları
12 Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı İş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları
13 Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı İş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları
14 Bireysel ve grup sunumları: Başarı ve başarısızlık hikayeleri, girişimcilik iş planı İş fikri için iş model kanvası ile sunum hazırlıkları
Kaynaklar
1. Peter Thiel, Blake Masters, Sıfırdan Bire, Start up'lar üzerine notlar ya da geleceği inşa etmenin yolları, Pegasus yayıncılık. 2. Eric Ries, The lean start up, 3. Steve Blank, The Start up Owner's Manual

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 12 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 69
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu