Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANALOG DEVRE TASARIMIEEE4168070Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir. Derste devre tasarımında frekans etkileri, gürültü etkileri, doğrusallık ve geri beslemenin bu tasarım parametrelerine etkileri işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; MOSFET çalışması ve modelleme özeti.,BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma.,Örnek güçlendiriciler devam
Devrelerin frekans davranışı
,Frekans davranışı
Referans akım devreleri,Devrelerde gürültü,Devrelerde gürültü,Devrelerde doğrusallık,Devrelerde doğrusallık analizi,Ortak mod geri beslemesi,Bandgap/PTAT/CTAT Devreleri,Linear Voltaj Regülatörleri,Tam diferansiyel OTA,Transkondüktans güçlendiriler,Yüksek güçlü sürücüler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
MOSFET, BJT tranzistör çalışma kuralları, modellemeleri ve örnekler.10, 12, 14, 16, 6, 9A, E, F
Geri besleme mimarileri ve örnekleri.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
OpAmp, OTA ve geniş band güçlendirici tasarımı.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Devre Gürültüsü10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 6, 9A, E, F
Doğrusallık analizi.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Referans akım oluşumu.12, 14, 16, 19, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0MOSFET çalışması ve modelleme özeti.Kitabı oku
1BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma.Kitabı oku
2Örnek güçlendiriciler devam
Devrelerin frekans davranışı
Kitabı oku
3Frekans davranışı
Referans akım devreleri
Kitabı oku
4Devrelerde gürültüKitabı oku
5Devrelerde gürültüKitabı oku
6Devrelerde doğrusallıkKitabı oku
7Devrelerde doğrusallık analiziKitabı oku
8Ortak mod geri beslemesiKitabı oku
9Bandgap/PTAT/CTAT DevreleriKitabı oku
10Linear Voltaj RegülatörleriKitabı oku
11Tam diferansiyel OTAKitabı oku
12Transkondüktans güçlendirilerKitabı oku
13Yüksek güçlü sürücülerKitabı oku
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5840
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14040
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANALOG DEVRE TASARIMIEEE4168070Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir. Derste devre tasarımında frekans etkileri, gürültü etkileri, doğrusallık ve geri beslemenin bu tasarım parametrelerine etkileri işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; MOSFET çalışması ve modelleme özeti.,BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma.,Örnek güçlendiriciler devam
Devrelerin frekans davranışı
,Frekans davranışı
Referans akım devreleri,Devrelerde gürültü,Devrelerde gürültü,Devrelerde doğrusallık,Devrelerde doğrusallık analizi,Ortak mod geri beslemesi,Bandgap/PTAT/CTAT Devreleri,Linear Voltaj Regülatörleri,Tam diferansiyel OTA,Transkondüktans güçlendiriler,Yüksek güçlü sürücüler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
MOSFET, BJT tranzistör çalışma kuralları, modellemeleri ve örnekler.10, 12, 14, 16, 6, 9A, E, F
Geri besleme mimarileri ve örnekleri.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
OpAmp, OTA ve geniş band güçlendirici tasarımı.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Devre Gürültüsü10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 6, 9A, E, F
Doğrusallık analizi.10, 12, 14, 16, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F
Referans akım oluşumu.12, 14, 16, 19, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
0MOSFET çalışması ve modelleme özeti.Kitabı oku
1BJT çalışması ve modelleme. Örnek BJT güçlendiriciler ve MOSFET ile karşılaştırma.Kitabı oku
2Örnek güçlendiriciler devam
Devrelerin frekans davranışı
Kitabı oku
3Frekans davranışı
Referans akım devreleri
Kitabı oku
4Devrelerde gürültüKitabı oku
5Devrelerde gürültüKitabı oku
6Devrelerde doğrusallıkKitabı oku
7Devrelerde doğrusallık analiziKitabı oku
8Ortak mod geri beslemesiKitabı oku
9Bandgap/PTAT/CTAT DevreleriKitabı oku
10Linear Voltaj RegülatörleriKitabı oku
11Tam diferansiyel OTAKitabı oku
12Transkondüktans güçlendirilerKitabı oku
13Yüksek güçlü sürücülerKitabı oku
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12