Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARIŞIK SİNYAL DEVRE TASARIMIEEE4268040Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders modern VLSI sistemlerinde kullanılan veri çevirme sistemlerini öğretmektedir. Ders boyunca Anahtarlamalı-Kapasitör güçlendirici ve entegratörleri, örnekle ve tut devreleri, Nyquist oranlı ve yüksek oranlı çevirici topolojileri incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çevirici özellikleri.,Çeviricide gürültü ve dinamik aralık.,Örnekle ve tut devreleri.,Anahtarlamalı kapasitör devreleri.,Analog entegratör ve sayısal zamanlı güçlendiriciler.,Nyquist oranlı çeviriciler:
Algoritmik, Pipeline, SAR,Nyquist oranlı çeviriciler:
Entegre eden, Flaş, Katlayan,Nyquist oranlı çeviriciler:
Alt-menzilli, girişiklemeli,Sayısal-Analog Çeviriciler,Hızlı Örnekleme Çeviricileri.
Sigma Delta Modulatör.,Yüksek dereceli Sigma delta, multi bit sigma delta çeviriciler.
Sigma Delta DAC.,Çevirici düzeltme teknikleri.,Sayısal kalibrasyon, sayısal yardım ve sayısal düzeltme.,Çevirici test etme ve performans belirleme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Data çeviriciler öğrenilecek ve anlaşılacaktır.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Örnekleme teorisi kullanılacaktır.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Anahtarlamalı kapasitör devreleri öğrenilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Sayısal kalibrasyon teknikleri ve çevirici test teknikleri öğrenilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çevirici özellikleri.Kitabı oku.
2Çeviricide gürültü ve dinamik aralık.Kitabı oku.
3Örnekle ve tut devreleri.Kitabı oku.
4Anahtarlamalı kapasitör devreleri.Kitabı oku.
5Analog entegratör ve sayısal zamanlı güçlendiriciler.Kitabı oku.
6Nyquist oranlı çeviriciler:
Algoritmik, Pipeline, SAR
Kitabı oku.
7Nyquist oranlı çeviriciler:
Entegre eden, Flaş, Katlayan
Kitabı oku.
8Nyquist oranlı çeviriciler:
Alt-menzilli, girişiklemeli
Kitabı oku.
9Sayısal-Analog ÇeviricilerKitabı oku.
10Hızlı Örnekleme Çeviricileri.
Sigma Delta Modulatör.
Kitabı oku.
11Yüksek dereceli Sigma delta, multi bit sigma delta çeviriciler.
Sigma Delta DAC.
Kitabı oku.
12Çevirici düzeltme teknikleri.Kitabı oku.
13Sayısal kalibrasyon, sayısal yardım ve sayısal düzeltme.Kitabı oku.
14Çevirici test etme ve performans belirleme.Kitabı oku.
Kaynak
1. Analog Devre Tasarımı a. Gray et al., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001 b. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001
 c. Johns and Martin, Analog Integrated Circuit Design, Wiley, 1997
 d. Allen and Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford, 2002 2. Veri Çeviriciler a. Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995 b. Van de Plassche, CMOS Integrated A/D and D/A Converters, Kluwer, 2003 c. Norsworthy et al., Delta-Sigma Data Converters: Theory, Design, and Simulation, Wiley, 1996 d. ADI Data Converter Handbook http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html 3. Anahtarlamalı Kapasitör DC-DC Çevirici a. Gregorian and Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing, Wiley, 1986

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi51050
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer14040
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)182
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(182/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARIŞIK SİNYAL DEVRE TASARIMIEEE4268040Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders modern VLSI sistemlerinde kullanılan veri çevirme sistemlerini öğretmektedir. Ders boyunca Anahtarlamalı-Kapasitör güçlendirici ve entegratörleri, örnekle ve tut devreleri, Nyquist oranlı ve yüksek oranlı çevirici topolojileri incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çevirici özellikleri.,Çeviricide gürültü ve dinamik aralık.,Örnekle ve tut devreleri.,Anahtarlamalı kapasitör devreleri.,Analog entegratör ve sayısal zamanlı güçlendiriciler.,Nyquist oranlı çeviriciler:
Algoritmik, Pipeline, SAR,Nyquist oranlı çeviriciler:
Entegre eden, Flaş, Katlayan,Nyquist oranlı çeviriciler:
Alt-menzilli, girişiklemeli,Sayısal-Analog Çeviriciler,Hızlı Örnekleme Çeviricileri.
Sigma Delta Modulatör.,Yüksek dereceli Sigma delta, multi bit sigma delta çeviriciler.
Sigma Delta DAC.,Çevirici düzeltme teknikleri.,Sayısal kalibrasyon, sayısal yardım ve sayısal düzeltme.,Çevirici test etme ve performans belirleme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Data çeviriciler öğrenilecek ve anlaşılacaktır.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Örnekleme teorisi kullanılacaktır.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Anahtarlamalı kapasitör devreleri öğrenilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Sayısal kalibrasyon teknikleri ve çevirici test teknikleri öğrenilecektir.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çevirici özellikleri.Kitabı oku.
2Çeviricide gürültü ve dinamik aralık.Kitabı oku.
3Örnekle ve tut devreleri.Kitabı oku.
4Anahtarlamalı kapasitör devreleri.Kitabı oku.
5Analog entegratör ve sayısal zamanlı güçlendiriciler.Kitabı oku.
6Nyquist oranlı çeviriciler:
Algoritmik, Pipeline, SAR
Kitabı oku.
7Nyquist oranlı çeviriciler:
Entegre eden, Flaş, Katlayan
Kitabı oku.
8Nyquist oranlı çeviriciler:
Alt-menzilli, girişiklemeli
Kitabı oku.
9Sayısal-Analog ÇeviricilerKitabı oku.
10Hızlı Örnekleme Çeviricileri.
Sigma Delta Modulatör.
Kitabı oku.
11Yüksek dereceli Sigma delta, multi bit sigma delta çeviriciler.
Sigma Delta DAC.
Kitabı oku.
12Çevirici düzeltme teknikleri.Kitabı oku.
13Sayısal kalibrasyon, sayısal yardım ve sayısal düzeltme.Kitabı oku.
14Çevirici test etme ve performans belirleme.Kitabı oku.
Kaynak
1. Analog Devre Tasarımı a. Gray et al., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001 b. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001
 c. Johns and Martin, Analog Integrated Circuit Design, Wiley, 1997
 d. Allen and Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford, 2002 2. Veri Çeviriciler a. Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995 b. Van de Plassche, CMOS Integrated A/D and D/A Converters, Kluwer, 2003 c. Norsworthy et al., Delta-Sigma Data Converters: Theory, Design, and Simulation, Wiley, 1996 d. ADI Data Converter Handbook http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/39-06/data_conversion_handbook.html 3. Anahtarlamalı Kapasitör DC-DC Çevirici a. Gregorian and Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing, Wiley, 1986

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12