Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
UYGULAMALI MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİEEE4167970Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders 4. sınıf ve master öğrencileri içindir. Bu ders çeşitli deneysel uygulamalarla RF devre ve sistemleri temellerini öğretir. Ders öğrenciler için aşağıdaki konularda güçlü bir alt yapı verecek şekilde tasarlanmıştır: 1. İletim hatları teorisi ve RF ve mikrodalga devreler karekterizasyonu için uygulamalar. 2. Birçok RF ve mikrodalga devre elemanının operasyonel temellerinin anlaşılması ve bunların deneylerle karakterizasyonu. 3. Mikrodalga devre elemanları ile haberleşme sistemlerinin alıcıları arasındaki ilişkinin ortaya konması ve bir takım benzetimler ve ölçümlerle daha al seviyede bunların daha iyi anlaşılması. 4. Modern RF ve mikrodalga ekipmanlarının kullanımı ile sistemlerin karakterizasyonunun daha etkin gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı ,Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı
,RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı
,Devre modelleme ve Smith abağı
,Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri ,Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı ,Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatları,Yönlü kuplör,Tek taraflı karıştırıcı,Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı ,Digital Sistemler ve Kiplenme Tertipleri,Çift kutuplu ve yama antenler ,Alıcı sistem entegrasyonu,Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4 Modern RF ve mikrodalga ölçüm cihazlarını kullanabilme. Bu cihazların mimarı yapısı ve nasıl ölçüm yaptıklarına dair bilgi sahibi olma. 11, 17, 2, 21, 5D, G
3 Mikrodalga devre ve sistemleri arasındaki etkileşimi yorumlama ve çeşitli ölçüm ve simülasyonlar ile bu yorumu doğrulayabilme. Kablosuz devre ve sistemler için çeşitli deneyler tasarlayıp yürütebilme. Lab deneylerinin sonuçlarını anlaşılır bir biçimde anlatabilme ve sonuçlarla alakalı net ve kısa raporlar hazırlayabilme. 13, 17, 2, 21, 9A, D, F, G
2 Basit RF ve mikrodalga devre ve parçalarını CAD/CAM uygulamaları ile analiz edebilme ve alt bloklar kullanarak sistem tasarlayabilme. Çeşitli RF ve mikrodalga parçalarını simulasyon ortamında karakterize edebilme.11, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F, G
1 Çeşitli RF ve mikrodalga devre ve sistemlerin davranışsal ve işlevsel karakteristiklerini anlayabilme. Bu RF ve Mikrodalga sistemleri analiz ederken iletim hatları teorisini kullanabilme.12, 16, 19, 6, 9A, D, E, F, G
5 Lab ölçüm cihazlarını kullanarak çeşitli kablosuz mikrodalga devre ve sistem işleyiş ölçümleri yapabilme ve sistemin çalışma özelliklerini bu ölçümlerle anlayabilme.11, 17, 19, 2, 21, 5, 6D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı Pozar Bölüm 1 ve 2
2Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı
Pozar Bölüm 3 ve 4
3RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı
Pozar Bölüm 1
4Devre modelleme ve Smith abağı
Pozar Bölüm 3 ve 4
5Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri Pozar Bölüm 8
6Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı Pozar Bölüm 5
7Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatlarıPozar Bölüm 8
8Yönlü kuplörPozar Bölüm 7
9Tek taraflı karıştırıcıPozar Bölüm 13
10Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı Pozar Bölüm 13
11Digital Sistemler ve Kiplenme TertipleriPozar Bölüm 14
12Çift kutuplu ve yama antenler Pozar Bölüm 14
13Alıcı sistem entegrasyonuPozar Bölüm 14
14Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon Pozar Bölüm 14
Kaynak
"Microwave Engineering", David M. Pozar, 4th Ed., Wiley
RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)", Ali Behagi, 2012, Techno Search "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Fawwaz T. Ulaby, 7th Edition, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi148112
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı10110
Ara Sınav ve Hazırlığı11010
Genel Sınav ve Hazırlığı11212
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
UYGULAMALI MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİEEE4167970Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hüseyin Şerif SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders 4. sınıf ve master öğrencileri içindir. Bu ders çeşitli deneysel uygulamalarla RF devre ve sistemleri temellerini öğretir. Ders öğrenciler için aşağıdaki konularda güçlü bir alt yapı verecek şekilde tasarlanmıştır: 1. İletim hatları teorisi ve RF ve mikrodalga devreler karekterizasyonu için uygulamalar. 2. Birçok RF ve mikrodalga devre elemanının operasyonel temellerinin anlaşılması ve bunların deneylerle karakterizasyonu. 3. Mikrodalga devre elemanları ile haberleşme sistemlerinin alıcıları arasındaki ilişkinin ortaya konması ve bir takım benzetimler ve ölçümlerle daha al seviyede bunların daha iyi anlaşılması. 4. Modern RF ve mikrodalga ekipmanlarının kullanımı ile sistemlerin karakterizasyonunun daha etkin gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı ,Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı
,RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı
,Devre modelleme ve Smith abağı
,Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri ,Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı ,Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatları,Yönlü kuplör,Tek taraflı karıştırıcı,Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı ,Digital Sistemler ve Kiplenme Tertipleri,Çift kutuplu ve yama antenler ,Alıcı sistem entegrasyonu,Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
4 Modern RF ve mikrodalga ölçüm cihazlarını kullanabilme. Bu cihazların mimarı yapısı ve nasıl ölçüm yaptıklarına dair bilgi sahibi olma. 11, 17, 2, 21, 5D, G
3 Mikrodalga devre ve sistemleri arasındaki etkileşimi yorumlama ve çeşitli ölçüm ve simülasyonlar ile bu yorumu doğrulayabilme. Kablosuz devre ve sistemler için çeşitli deneyler tasarlayıp yürütebilme. Lab deneylerinin sonuçlarını anlaşılır bir biçimde anlatabilme ve sonuçlarla alakalı net ve kısa raporlar hazırlayabilme. 13, 17, 2, 21, 9A, D, F, G
2 Basit RF ve mikrodalga devre ve parçalarını CAD/CAM uygulamaları ile analiz edebilme ve alt bloklar kullanarak sistem tasarlayabilme. Çeşitli RF ve mikrodalga parçalarını simulasyon ortamında karakterize edebilme.11, 16, 17, 19, 2, 21, 5, 6, 9A, E, F, G
1 Çeşitli RF ve mikrodalga devre ve sistemlerin davranışsal ve işlevsel karakteristiklerini anlayabilme. Bu RF ve Mikrodalga sistemleri analiz ederken iletim hatları teorisini kullanabilme.12, 16, 19, 6, 9A, D, E, F, G
5 Lab ölçüm cihazlarını kullanarak çeşitli kablosuz mikrodalga devre ve sistem işleyiş ölçümleri yapabilme ve sistemin çalışma özelliklerini bu ölçümlerle anlayabilme.11, 17, 19, 2, 21, 5, 6D
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş, frekans ve zaman düzleminde işaretler, iletim hatları, ADS tanıtımı Pozar Bölüm 1 ve 2
2Frekans ve zaman düzleminde işaretler 2, iletim hatlarında yansıma, duran dalga oranı
Pozar Bölüm 3 ve 4
3RF alt sistemler, empedans ve Smith abağı
Pozar Bölüm 1
4Devre modelleme ve Smith abağı
Pozar Bölüm 3 ve 4
5Toplu alçak geçirgen filtre. Saçılma parametreleri Pozar Bölüm 8
6Empedans eşleme devreleri. İletim hat teorisi ve Smith abağı Pozar Bölüm 5
7Dağıtık alçak geçirgen filtre. Reaktif elemanlar olarak iletim hatlarıPozar Bölüm 8
8Yönlü kuplörPozar Bölüm 7
9Tek taraflı karıştırıcıPozar Bölüm 13
10Frekans dönüştürücü ve karıştırıcı Pozar Bölüm 13
11Digital Sistemler ve Kiplenme TertipleriPozar Bölüm 14
12Çift kutuplu ve yama antenler Pozar Bölüm 14
13Alıcı sistem entegrasyonuPozar Bölüm 14
14Alıcı entegrasyonu 2, modelleme ve simülasyon Pozar Bölüm 14
Kaynak
"Microwave Engineering", David M. Pozar, 4th Ed., Wiley
RF and Microwave Circuit Design: A Design Approach Using (ADS)", Ali Behagi, 2012, Techno Search "Fundamentals of Applied Electromagnetics", Fawwaz T. Ulaby, 7th Edition, Prentice Hall

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12