Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARIEEE4249640Bahar Dönemi3+248
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR, Öğr.Gör.Dr. Arzu KİLİTCİ CALAYIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeri haberleşmesi ve ağları günümüzün modern bilgisayar ağlarındaki birçok kavramı, protokolleri ve teknolojileri içeren bir konudur. Bu ders, en üstten en alta ağ mimarisi yaklaşımı etrafında organize edilerek, pratik Ethereal lab uygulamaları ile birlikte öğrenciye bilgisayar ağlarındaki prensipleri ve protokolleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı, aynı zamanda OSI katmanları arasındaki ilişkiyi ve herbir katmanın bilgisayar ağları gereksinimin alt kümelerini nasıl açıkladığını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar ağları ve internet ,Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP),Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama),Lab 1: Uygulama Katmanı,Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP),Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü),Lab 2: Taşıma Katmanı,Ara Sınav(Vize Sınavı),Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP),Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme ),Lab 3: Ağ Katmanı,Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme ),Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS),Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış ); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. OSI Katmanları, ağ, ISS, ve Internet kavramlarını açıklar17, 19, 9A, E
2. Uygulama katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder17, 19, 4, 6, 9A, D, E, F
3. Taşıma katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder17, 19, 4, 6, 9A, D, E
4. IP adresleme, altağ, yönlendirme, ve yönlendirme algoritmaları kavramlarını açıklar. 17, 4, 9A, E, F
5. MAC adresleme kavramını açıklar ve bağlantı katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder. 17, 9A
6. Kablosuz ortam erişim protokollerini açıklar.17, 9A
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgisayar ağları ve internet Ders kitabı Bölüm 1
2Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP)Ders kitabı Bölüm 2
3Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama)Ders kitabı Bölüm 2
4Lab 1: Uygulama KatmanıDers kitabı Bölüm 2
5Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP)Ders kitabı Bölüm 3
6Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü)Ders kitabı Bölüm 3
7Lab 2: Taşıma KatmanıDers kitabı Bölüm 3
8Ara Sınav(Vize Sınavı)Ders kitabı Bölüm 1, 2, 3
9Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP)Ders kitabı Bölüm 4
10Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme )Ders kitabı Bölüm 4
11Lab 3: Ağ KatmanıDers kitabı Bölüm 4
12Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme )Ders kitabı Bölüm 5
13Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS)Ders kitabı Bölüm 5
14Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış )Ders kitabı Bölüm 6
Kaynak
Computer Networking: A Top Down Approach, James Kurose and Keith Ross, 7th Ed., ISBN-13: 978-0133594140, Pearson.
farklı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13339
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14570
Proje Sunumu / Seminer41560
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)229
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(229/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
VERİ HABERLEŞME VE BİLGİSAYAR AĞLARIEEE4249640Bahar Dönemi3+248
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Perşembe 11:00-11:45

Perşembe 12:00-12:45

Perşembe 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR, Öğr.Gör.Dr. Arzu KİLİTCİ CALAYIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıVeri haberleşmesi ve ağları günümüzün modern bilgisayar ağlarındaki birçok kavramı, protokolleri ve teknolojileri içeren bir konudur. Bu ders, en üstten en alta ağ mimarisi yaklaşımı etrafında organize edilerek, pratik Ethereal lab uygulamaları ile birlikte öğrenciye bilgisayar ağlarındaki prensipleri ve protokolleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı, aynı zamanda OSI katmanları arasındaki ilişkiyi ve herbir katmanın bilgisayar ağları gereksinimin alt kümelerini nasıl açıkladığını göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar ağları ve internet ,Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP),Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama),Lab 1: Uygulama Katmanı,Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP),Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü),Lab 2: Taşıma Katmanı,Ara Sınav(Vize Sınavı),Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP),Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme ),Lab 3: Ağ Katmanı,Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme ),Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS),Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış ); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. OSI Katmanları, ağ, ISS, ve Internet kavramlarını açıklar17, 19, 9A, E
2. Uygulama katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder17, 19, 4, 6, 9A, D, E, F
3. Taşıma katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder17, 19, 4, 6, 9A, D, E
4. IP adresleme, altağ, yönlendirme, ve yönlendirme algoritmaları kavramlarını açıklar. 17, 4, 9A, E, F
5. MAC adresleme kavramını açıklar ve bağlantı katmanı protokollerini öğrenir ve analiz eder. 17, 9A
6. Kablosuz ortam erişim protokollerini açıklar.17, 9A
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgisayar ağları ve internet Ders kitabı Bölüm 1
2Uygulama Katmanı -Kısım 1 (Prensipleri, Web, HTTP, FTP, SMTP)Ders kitabı Bölüm 2
3Uygulama Katmanı -Kısım 2 (DNS, P2P, TCP ve UDP ile Soket Programlama)Ders kitabı Bölüm 2
4Lab 1: Uygulama KatmanıDers kitabı Bölüm 2
5Taşıma Katmanı- Kısım 1 (Servisler, Multiplexing-Demultiplexing, UDP)Ders kitabı Bölüm 3
6Taşıma Katmanı- Kısım 2 (Güvenilir veri Transferi, TCP, Tıkanıklık Kontrolü)Ders kitabı Bölüm 3
7Lab 2: Taşıma KatmanıDers kitabı Bölüm 3
8Ara Sınav(Vize Sınavı)Ders kitabı Bölüm 1, 2, 3
9Ağ Katmanı-Kısım 1 (Sanal Devre-Datagram Ağlar,Router, IP)Ders kitabı Bölüm 4
10Ağ Katmanı-Kısım 2 (Yönlendirme Algoritmaları,RIP,OSPF,BGP,Broadcast-Multicast Yönlendirme )Ders kitabı Bölüm 4
11Lab 3: Ağ KatmanıDers kitabı Bölüm 4
12Bağlantı Katmanı-Kısım 1 (Hat Kestirim-Düzeltme, Çoklu Erişim, Bağlantı Katmanı Adresleme )Ders kitabı Bölüm 5
13Bağlantı Katmanı-Kısım 2 (Ethernet, Anahtarlar, PPP, ATM, MPLS)Ders kitabı Bölüm 5
14Kablosuz ve Mobil Ağlar(Kablosuz Bağlantılar, IEEE 802.11, Hücresel Sistemlere Bakış )Ders kitabı Bölüm 6
Kaynak
Computer Networking: A Top Down Approach, James Kurose and Keith Ross, 7th Ed., ISBN-13: 978-0133594140, Pearson.
farklı ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12