Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL MİKROELEKTRONİK TASARIMIEEE4112633Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda, öğrenciler dijital devre tasarım seçimlerinin hız, güç ve maliyet üzerindeki etkisini anlayacaklar. Ayrıca, öğrenciler basit devre analizi kullanarak uygun tercihler yapabilecekler. Arayüz tasarımı, veri yolları ve özel amaçlı dijital devre tasarımı seçeneklerine aşina olacaklar. Modern tasarım yöntemlerini uygulayabilecek ve endüstri standardı araçları kullanabilecekler. Öğrenciler, belirlenen özelliklere göre bir dijital entegre devre tasarlayabilecek, tasarımlarını doğrulayabilecek ve çalışmaları hakkında sözlü ve yazılı raporlar sunabilecekler.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Devreler ve Tasarım,CMOS transistör teorisi,CMOS kapılarının DC tepkisi,CMOS kapılarının geçici tepkisi,Mantıksal çaba teorisi,Mantıksal çaba teorisi,CMOS devrelerin güç analizi,CMOS Sekans Devreleri,Bağlantı analizi ve mühendislik,Toplayıcı mimarileri ve tasarımı,Standart hücre/kapı tasarımı,Veri Yolları,Diğer devre aileleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Devreler ve serim 2. CMOS transistor teorisi, ideal olmayan transistor davranışları 3. Sayısal devrelerin DC ve zamanla değişen işaretlere cevapları 4. Logical effort teorisi 5. Sayısal devrelerde güç analizi 6. CMOS bileşimsel devre elemanları 7. CMOS sıralı devre elemanları 8. Devre elemanları arası bağlantılar 9. Toplayıcı ve çıkarıcı devreleri 10. Veri yolları17, 2, 21, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
2Devreler ve Tasarım Ders Notları, İlgili Kitap Bölümü
3CMOS transistör teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
4CMOS kapılarının DC tepkisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
5CMOS kapılarının geçici tepkisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
6Mantıksal çaba teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
7Mantıksal çaba teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
8CMOS devrelerin güç analiziDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
9CMOS Sekans DevreleriDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
10Bağlantı analizi ve mühendislikDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
11Toplayıcı mimarileri ve tasarımıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
12Standart hücre/kapı tasarımıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
13Veri YollarıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
14Diğer devre aileleriDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
Kaynak
Kitap: Integrated Circuit Design, 4th Ed., (Weste& Harris, Addison Wesley, 2011) Araçlar: Cadence Virtuoso schematic/ layout editor, Cadence ADE, Mentor Graphics Calibre DRC and LVS and PEX

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme428
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi7642
Okul Dışı Diğer Faaliyetler224
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı224
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı14646
Performans Görevi, Bakım Planı326
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SAYISAL MİKROELEKTRONİK TASARIMIEEE4112633Güz Dönemi3+036
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Çarşamba 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin sonunda, öğrenciler dijital devre tasarım seçimlerinin hız, güç ve maliyet üzerindeki etkisini anlayacaklar. Ayrıca, öğrenciler basit devre analizi kullanarak uygun tercihler yapabilecekler. Arayüz tasarımı, veri yolları ve özel amaçlı dijital devre tasarımı seçeneklerine aşina olacaklar. Modern tasarım yöntemlerini uygulayabilecek ve endüstri standardı araçları kullanabilecekler. Öğrenciler, belirlenen özelliklere göre bir dijital entegre devre tasarlayabilecek, tasarımlarını doğrulayabilecek ve çalışmaları hakkında sözlü ve yazılı raporlar sunabilecekler.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Devreler ve Tasarım,CMOS transistör teorisi,CMOS kapılarının DC tepkisi,CMOS kapılarının geçici tepkisi,Mantıksal çaba teorisi,Mantıksal çaba teorisi,CMOS devrelerin güç analizi,CMOS Sekans Devreleri,Bağlantı analizi ve mühendislik,Toplayıcı mimarileri ve tasarımı,Standart hücre/kapı tasarımı,Veri Yolları,Diğer devre aileleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Devreler ve serim 2. CMOS transistor teorisi, ideal olmayan transistor davranışları 3. Sayısal devrelerin DC ve zamanla değişen işaretlere cevapları 4. Logical effort teorisi 5. Sayısal devrelerde güç analizi 6. CMOS bileşimsel devre elemanları 7. CMOS sıralı devre elemanları 8. Devre elemanları arası bağlantılar 9. Toplayıcı ve çıkarıcı devreleri 10. Veri yolları17, 2, 21, 9A, E, F
Öğretim Yöntemleri:17: Deney yapma Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
2Devreler ve Tasarım Ders Notları, İlgili Kitap Bölümü
3CMOS transistör teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
4CMOS kapılarının DC tepkisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
5CMOS kapılarının geçici tepkisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
6Mantıksal çaba teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
7Mantıksal çaba teorisiDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
8CMOS devrelerin güç analiziDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
9CMOS Sekans DevreleriDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
10Bağlantı analizi ve mühendislikDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
11Toplayıcı mimarileri ve tasarımıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
12Standart hücre/kapı tasarımıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
13Veri YollarıDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
14Diğer devre aileleriDers Notları, İlgili Kitap Bölümü
Kaynak
Kitap: Integrated Circuit Design, 4th Ed., (Weste& Harris, Addison Wesley, 2011) Araçlar: Cadence Virtuoso schematic/ layout editor, Cadence ADE, Mentor Graphics Calibre DRC and LVS and PEX

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12