Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRONİK IIEEE3234070Bahar Dönemi3+248
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir. Derste devre tasarımında frekans etkileri, geri besleme, stabilite ve opamp tasarımına giriş konuları işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş.
Diyot ve transistör özeti.
Basit güçlendiricilerin özeti.,Bias özeti.
OPAMP DC karakteristik özeti.,Frekans davranışına giriş.
Cadence'a giriş.,Entegre devrelerin frekans davranışı.,Bode plotları.
Zaman-sabiti metodları.,Pole-zero hesaplama.,Entegre devreler için geri besleme teknikleri.,Konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirmeler.,Stabilite ve kompanzasyon. ,Stabilite ve kompanzasyon. ,Pratik geri besleme ve yükleme.,Opamp tasarımı.,Opamp tasarımı.,Proje sunumları ve gözden geçirme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güçlendiricilerin anlaşılması, DC karakteristiklerinin bulunması.10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 6, 9A, E, F
Entegre Devrelerin frekans davranışının anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 5, 6, 9A, E, F
Pole-zero hesaplama, zaman sabiti hesaplamanin öğrenilmesi.10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 4, 5, 6, 9A, E, F
Entegre devrelerde geri besleme tekniklerinin anlaşılması.10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 6, 9A, E
Devrelerin kararlılığının anlaşılması ve tanımlanması.10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 6, 9A, E, F
Devrelerin frekans kompanzasyonunun anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
OPAMP tasarımı ve kompanzasyonunun anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.
Diyot ve transistör özeti.
Basit güçlendiricilerin özeti.
Kitap bölümünü okuma.
2Bias özeti.
OPAMP DC karakteristik özeti.
Kitap bölümünü oku.
3Frekans davranışına giriş.
Cadence'a giriş.
Kitap bölümünü oku.
4Entegre devrelerin frekans davranışı.Kitap bölümünü oku
5Bode plotları.
Zaman-sabiti metodları.
Kitabı oku
6Pole-zero hesaplama.Kitabı oku.
7Entegre devreler için geri besleme teknikleri.Kitabı oku
8Konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirmeler.Kitabı oku.
9Stabilite ve kompanzasyon. Kitabı oku.
10Stabilite ve kompanzasyon. Kitabı oku.
11Pratik geri besleme ve yükleme.Kitabı oku
12Opamp tasarımı.Kitabı oku.
13Opamp tasarımı.Kitabı oku.
14Proje sunumları ve gözden geçirme.Kitabı oku.
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme8216
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8864
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer11010
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı14040
Genel Sınav ve Hazırlığı15656
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)228
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ELEKTRONİK IIEEE3234070Bahar Dönemi3+248
Ders Programı

Salı 08:00-08:45

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Cumartesi 15:30-16:15

Cumartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir. Derste devre tasarımında frekans etkileri, geri besleme, stabilite ve opamp tasarımına giriş konuları işlenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş.
Diyot ve transistör özeti.
Basit güçlendiricilerin özeti.,Bias özeti.
OPAMP DC karakteristik özeti.,Frekans davranışına giriş.
Cadence'a giriş.,Entegre devrelerin frekans davranışı.,Bode plotları.
Zaman-sabiti metodları.,Pole-zero hesaplama.,Entegre devreler için geri besleme teknikleri.,Konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirmeler.,Stabilite ve kompanzasyon. ,Stabilite ve kompanzasyon. ,Pratik geri besleme ve yükleme.,Opamp tasarımı.,Opamp tasarımı.,Proje sunumları ve gözden geçirme.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Güçlendiricilerin anlaşılması, DC karakteristiklerinin bulunması.10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 6, 9A, E, F
Entegre Devrelerin frekans davranışının anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 5, 6, 9A, E, F
Pole-zero hesaplama, zaman sabiti hesaplamanin öğrenilmesi.10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 23, 4, 5, 6, 9A, E, F
Entegre devrelerde geri besleme tekniklerinin anlaşılması.10, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 6, 9A, E
Devrelerin kararlılığının anlaşılması ve tanımlanması.10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 6, 9A, E, F
Devrelerin frekans kompanzasyonunun anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 21, 5, 6, 9A, E, F
OPAMP tasarımı ve kompanzasyonunun anlaşılması.10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.
Diyot ve transistör özeti.
Basit güçlendiricilerin özeti.
Kitap bölümünü okuma.
2Bias özeti.
OPAMP DC karakteristik özeti.
Kitap bölümünü oku.
3Frekans davranışına giriş.
Cadence'a giriş.
Kitap bölümünü oku.
4Entegre devrelerin frekans davranışı.Kitap bölümünü oku
5Bode plotları.
Zaman-sabiti metodları.
Kitabı oku
6Pole-zero hesaplama.Kitabı oku.
7Entegre devreler için geri besleme teknikleri.Kitabı oku
8Konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirmeler.Kitabı oku.
9Stabilite ve kompanzasyon. Kitabı oku.
10Stabilite ve kompanzasyon. Kitabı oku.
11Pratik geri besleme ve yükleme.Kitabı oku
12Opamp tasarımı.Kitabı oku.
13Opamp tasarımı.Kitabı oku.
14Proje sunumları ve gözden geçirme.Kitabı oku.
Kaynak
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12