Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETİM SİSTEMLERİEEE3110758Güz Dönemi3+248
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Cumartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını tanıtmak ve tartışmaktır. Ders işletim sistemi temelleri, süreç yönetimi, çoklu iş parçacığı (multi threading), eş-zamanlılık sorunları, bellek yönetimi, sanal bellek, zamanlama teknikleri, girid / çıktı yönetimi, dosya yönetimi, güvenlik sorunları, sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistem işletim sistemleri konularını içermektedir. Ders işletim sistemlerinin arayüzlerinden daha çok işletim sistemi iç yapıları, metotları ve algoritmalarına odaklanmaktadır .
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel Bakış,İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri.,Proses Tanımı ve Kontrolü,İş Parçacıkları,Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve Senkronizasyon,Eşzamanlılık: Kilitlenme ve Açlık,Bellek Yönetimi,Sanal Bellek,Tek İşlemci ve Çok İşlemcili Zamanlama,G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya Yönetimi,İşletim Sistemleri Güvenliği,Sanal Makineler ve Bulut İşletim Sistemleri,Virtual Machines and Cloud Operating Systems,Mobil, Gömülü ve IoT İşletim Sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını kavramak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
2. Eş-zamanlılık sorunlarını, karşılıklı dışlamayı, senkronizasyon, kilitlenme, kilitlenme önleme, kaçınma ve semafor kullanımını anlamak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
3. Bellek yönetimi, sanal bellek, takas, çağrı algoritmaları, segmentasyonu anlamak. 12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
4. Girdi / çıktı ve dosya yönetim sistemlerini anlamak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
5. İşletim sistemlerindeki en son güncel yönelimler ve sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistemlerde işletim sistemi kullanımıyla ilgili gelişmeleri öğrenmek.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
6. Unix, Linux, Windows ve Android işletim sistemleri gibi çeşitli işletim sistemlerinin özel tasarım kararlarını ve işlevlerini öğrenmek.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel BakışDers Kitabı Bölüm 1
2İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri.Ders Kitabı Bölüm 2
3Proses Tanımı ve KontrolüDers Kitabı Bölüm 3
4İş ParçacıklarıDers Kitabı Bölüm 4
5Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve SenkronizasyonDers Kitabı Bölüm 5
6Eşzamanlılık: Kilitlenme ve AçlıkDers Kitabı Bölüm 6
7Bellek YönetimiDers Kitabı Bölüm 7
8Sanal BellekDers Kitabı Bölüm 8
9Tek İşlemci ve Çok İşlemcili ZamanlamaDers Kitabı Bölüm 9 ve 10
10G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya YönetimiDers Kitabı Bölüm 11 ve 12
11İşletim Sistemleri GüvenliğiDers Kitabı Bölüm 15
12Sanal Makineler ve Bulut İşletim SistemleriDers Kitabı Bölüm 14
13Virtual Machines and Cloud Operating SystemsDers Kitabı Bölüm 14
14Mobil, Gömülü ve IoT İşletim SistemleriDers Kitabı Bölüm 13 ve 16
Kaynak
- William Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9th Edition, Prentice Hall, 2017. - A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2018.
- A. Tannenbaum, Modern Operating Systems, 4th Edition, Prentice Hall, 2014. - T. Anderson and M. Dahlin, Operating Systems: Principles and Practice, 2nd Edition, Recursive Books Ltd. 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi5840
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21632
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı22040
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)237
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(237/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞLETİM SİSTEMLERİEEE3110758Güz Dönemi3+248
Ders Programı

Pazartesi 16:30-17:15

Pazartesi 17:30-18:15

Pazartesi 18:30-19:15

Cumartesi 11:00-11:45

Cumartesi 12:00-12:45

Cumartesi 13:30-14:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Mustafa TÜRKBOYLARI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını tanıtmak ve tartışmaktır. Ders işletim sistemi temelleri, süreç yönetimi, çoklu iş parçacığı (multi threading), eş-zamanlılık sorunları, bellek yönetimi, sanal bellek, zamanlama teknikleri, girid / çıktı yönetimi, dosya yönetimi, güvenlik sorunları, sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistem işletim sistemleri konularını içermektedir. Ders işletim sistemlerinin arayüzlerinden daha çok işletim sistemi iç yapıları, metotları ve algoritmalarına odaklanmaktadır .
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel Bakış,İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri.,Proses Tanımı ve Kontrolü,İş Parçacıkları,Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve Senkronizasyon,Eşzamanlılık: Kilitlenme ve Açlık,Bellek Yönetimi,Sanal Bellek,Tek İşlemci ve Çok İşlemcili Zamanlama,G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya Yönetimi,İşletim Sistemleri Güvenliği,Sanal Makineler ve Bulut İşletim Sistemleri,Virtual Machines and Cloud Operating Systems,Mobil, Gömülü ve IoT İşletim Sistemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Modern işletim sistemlerinin kavramlarını, yapılarını ve mekanizmalarını kavramak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
2. Eş-zamanlılık sorunlarını, karşılıklı dışlamayı, senkronizasyon, kilitlenme, kilitlenme önleme, kaçınma ve semafor kullanımını anlamak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
3. Bellek yönetimi, sanal bellek, takas, çağrı algoritmaları, segmentasyonu anlamak. 12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
4. Girdi / çıktı ve dosya yönetim sistemlerini anlamak.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
5. İşletim sistemlerindeki en son güncel yönelimler ve sanal makineler, bulut sistemleri, mobil ve gömülü sistemlerde işletim sistemi kullanımıyla ilgili gelişmeleri öğrenmek.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
6. Unix, Linux, Windows ve Android işletim sistemleri gibi çeşitli işletim sistemlerinin özel tasarım kararlarını ve işlevlerini öğrenmek.12, 13, 16, 21, 6, 9A, E, F, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve Bilgisayar Sistemine Genel BakışDers Kitabı Bölüm 1
2İşletim Sistemlerine genel bir bakış. OS Servisleri.Ders Kitabı Bölüm 2
3Proses Tanımı ve KontrolüDers Kitabı Bölüm 3
4İş ParçacıklarıDers Kitabı Bölüm 4
5Eş-zamanlılık: Karşılıklı Dışlama ve SenkronizasyonDers Kitabı Bölüm 5
6Eşzamanlılık: Kilitlenme ve AçlıkDers Kitabı Bölüm 6
7Bellek YönetimiDers Kitabı Bölüm 7
8Sanal BellekDers Kitabı Bölüm 8
9Tek İşlemci ve Çok İşlemcili ZamanlamaDers Kitabı Bölüm 9 ve 10
10G / Ç Yönetimi, Disk Zamanlama ve Dosya YönetimiDers Kitabı Bölüm 11 ve 12
11İşletim Sistemleri GüvenliğiDers Kitabı Bölüm 15
12Sanal Makineler ve Bulut İşletim SistemleriDers Kitabı Bölüm 14
13Virtual Machines and Cloud Operating SystemsDers Kitabı Bölüm 14
14Mobil, Gömülü ve IoT İşletim SistemleriDers Kitabı Bölüm 13 ve 16
Kaynak
- William Stallings, Operating Systems, Internals and Design Principles, 9th Edition, Prentice Hall, 2017. - A. Silberschatz, P. B. Galvin and G. Gagne, Operating System Concepts, 10th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2018.
- A. Tannenbaum, Modern Operating Systems, 4th Edition, Prentice Hall, 2014. - T. Anderson and M. Dahlin, Operating Systems: Principles and Practice, 2nd Edition, Recursive Books Ltd. 2014.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:48Son Güncelleme Tarihi: 31/10/2022 - 11:12