Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MÜHENDİSLİK PROJESİ I 1+2 2 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi Verenler Doç.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mu¨hendislik bitirme projesi mu¨hendislik öğrencilerine öğrenimleri boyunca edindikleri teorik bilginin pratikte çalışan bir sisteme uygulamasını amaçlar. Ku¨çu¨k gruplar halinde çalışacak olan mu¨hendislik öğrencileri iddialı bir mu¨hendislik tasarım projesini tasarlar, yapar, ve sunar. İddialı projeler gerek İMÜ'nu¨n araştırma yapan akademik personeli tarafından gerekse de endu¨striden edinilebilir. Tasarım ve uygulamayı içeren tipik projeler mu¨hendislik alanındaki birçok alandan olabilir ki bunlardan bazıları biyomedikal enstrümantasyon, robotik, biyomalzemeler, biyolojik sensörler, hesaplamalı biyofizik, görüntü isleme ve kontrol sistemleridir.
Dersin İçeriği Bu ders; Proje konusunun seçimi,Literature taraması ve Proje tasarımının yapılması,Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulması,Öncü sonuçlar elde edilmesi,Dönem raporlanması ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Modern araçların ve tekniklerin verilen bir proje için kullanılması. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9
Zor problemlerin ötesinden gelmek için gerekli olan dirayetin gösterilmesi. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Hayat boyu öğrenim gerekliliğinin anlaşılması. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Yazılı ve sözlu¨ iletişim becerilerinin geliştirilmesi. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Bir projeyi gerçekleştirirken etiksel değerlerin göz önu¨nde bulundurulması. 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Proje tasarımı ve gerçeklenmesi için gereken adımların öğrenilmesi 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Verilen bir proje için tu¨m gereksinimlerin etraflıca anlaşılması 1, 16, 22, 3, 5, 8, 9 B, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 5: Gösteri, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun seçimi Akademik hocalara ya da endu¨striden ilgili kişilerle danışma.
2 Literature taraması ve Proje tasarımının yapılması Literatür taraması
3 Proje iş-zaman çizelgesinin oluşturulması Projenin farklı parçalarının belirlenmesi ve gerçekleştirmek için gerekli zamanın planlanması
4 Öncü sonuçlar elde edilmesi Gerekli becerileri öğrenmek
5 Dönem raporlanması ve sunumu Teknik belge yazma ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi.
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 150 150
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 30 30
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu