Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3+2 4 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özge ŞENSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyomedikal mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencilerine güz döneminde açılan bu ders ile hücrede gerçekleşen faaliyetlerin moleküler seviyede mekanizmalarının açıklanması hedeflenmektedir. Bunun yanında, ayrıca, biyomedikal mühendisliği bölümünde biyoloji ve moleküler biyoloji alanlarında kullanılabilecek bazı temel deneyler için de pratik kazanılması sağlanacaktır. Son olarak, bu ders sonunda elde edilen bilgi birikimiyle konu ile ilgili güncel problemlerin daha iyi anlaşılmasına da olanak sağlanacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücrenin Kimyasal Bileşenleri, proteinler, DNA ve kromozomlar,DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu ,Protein Sentezi ,Protein, DNA ve RNA'nın Manipülasyonu + Hücre Görüntülenmesi ,Membran Yapısı ve Transport ,Hücre içi Kompartmanlar ve Hücre içi Trafiği ,Hücre Haberleşmesi ,Hücre iskeleti ,Hücre Döngüsü ve Programlanmış Hücre ölümü + Hücre Bölünmesinin Mekaniği ,Hücre Bağlanma Noktaları/ Extraselüler Matrix ,Çok hücreli organizmaların Gelişimi ,Histoloji ,Kanser,Bağışıklık Sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hücre Biyolojisinin temel kavramlarına hakim olur ve böylelikle ilgili problemleri daha kolay analiz edebilir. 10, 13, 14, 17, 2, 21, 3, 8 A, D, E
2) Temel hücre biyolojisi kavramlarını test edebilir ve deney yapabilir. 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 8 E
3) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde hücre biyolojisi ile ilgili güncel problemleri analiz edebilir. 10, 12, 15, 17, 3, 9
4) Deney sonuçlarını düzenleyebilir, tartışabilir, analiz ve kendi cümleleri ile ifade edebilir. 1, 10, 13, 14, 17, 3 D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücrenin Kimyasal Bileşenleri, proteinler, DNA ve kromozomlar
2 DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu
3 Protein Sentezi
4 Protein, DNA ve RNA'nın Manipülasyonu + Hücre Görüntülenmesi
5 Membran Yapısı ve Transport
6 Hücre içi Kompartmanlar ve Hücre içi Trafiği
7 Hücre Haberleşmesi
8 Hücre iskeleti
9 Hücre Döngüsü ve Programlanmış Hücre ölümü + Hücre Bölünmesinin Mekaniği
10 Hücre Bağlanma Noktaları/ Extraselüler Matrix
11 Çok hücreli organizmaların Gelişimi
12 Histoloji
13 Kanser
14 Bağışıklık Sistemi
Kaynaklar
Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter Sunum, hands-on
1) Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 2) Essential Cell Biology, 3 rd Edition, Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Johnson, Lewis, Raff, Roberts

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
0
İnsan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulama ve karar verme yetisi
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 6 84
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 30 30
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 32 64
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 267
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu