Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğal dil işleme (NLP) bilgi çağında çok önemli bir teknolojidir. Doğal dil işleme (NLP) alanındaki heyecan verici gelişmeler son zamanlarda ortaya çıkmış ve metin çevirisi, soru cevaplama ve sözlü konuşmalar gibi görevleri yerine getirebilen sistemlere olanak sağlamıştır. Bu ders, öğrencilere çeşitli NLP problemlerini çözmek için kullanılan standart çerçeveler, algoritmalar ve teknikler de dahil olmak üzere NLP hakkında temel bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Müfredat, dil modelleme, temsil öğrenme, metin sınıflandırma, dizi etiketleme, sözdizimsel ayrıştırma, makine çevirisi ve soru yanıtlama gibi konuları kapsayacak ve özellikle son derin öğrenme yaklaşımlarına odaklanacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler, NLP kavramları, yöntemleri, algoritmaları, uygulamaları ve NLP için derin öğrenme alanındaki son teknoloji yöntem araştırmalarına kapsamlı bir giriş yapacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğal Dil İşlemeye (DDİ) Giriş,Linguistik Temeler, Regular Exp., Metin Normalizasyonu, Düzenleme Mesafesi,N-gram Modeller,Makine Öğrenmesi Temelleri, Metin Sınıflandırma, Naive Bayes ve Lojistik Regresyon,Vektör Anlambilimi ve Yoğun Sözcük Gömüleri,Yapay Sinir Ağları ve Nöral Dil Modelleri,Konuşma Parçaları ve Adlandırılmış Varlıklar için Sıra Etiketleme,Sınav Haftası,RNNs and LSTMs,Dönüştürücüler ve Önceden Eğitilmiş Dil Modelleri, İnce Ayar ve Maskelenmiş Dil Modelleri,Makine Çevirisi, Soru Yanıtlama ve Bilgi Edinme,Sohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya Dönüşüm,Bağlamdan Bağımsız Dilbilgileri, Oluşum Ayrıştırma, Bağımlılık Ayrıştırma, Cümle Anlamının Mantıksal Gösterimleri,Konu Tekrarı ve Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
NLP'de gerçek dünyadaki bir problemi alt problemlere ayırma, temel NLP'yi yürütmek için mevcut doğal dil işleme araçlarını kullanma ve potansiyel çözümleri belirleme.11A, F
NLP'de makine öğrenimi tekniklerinin ve derin öğrenme modellerinin ana kullanımları hakkında bilgi edinme.A, F, G
Metin temsili, temsil öğrenme teknikleri, metin madenciliği, dil modelleme ve benzerlik tespiti gibi NLP alt problemlerinin üstesinden gelmek için en son yöntemleri açıklamak ve çeşitli doğal dil işleme görevleri ve uygulamaları için yöntemler ve metrikler hakkında bir anlayış kazanmak.A, F, G
Kök çıkarma, n-gramlar, POS etiketleme ve ayrıştırma dahil olmak üzere doğal dil işleme (NLP) kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak metinden otomatik olarak bilgi ayıklama. A, E, F
NLP'deki çok çeşitli kavramlar ve görevler olan terminolojiyi anlama.A, G
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Doğal Dil İşlemeye (DDİ) GirişCh 1
2Linguistik Temeler, Regular Exp., Metin Normalizasyonu, Düzenleme MesafesiCh 2
3N-gram ModellerCh 3
4Makine Öğrenmesi Temelleri, Metin Sınıflandırma, Naive Bayes ve Lojistik RegresyonCh 4, 5
5Vektör Anlambilimi ve Yoğun Sözcük GömüleriCh 6
6Yapay Sinir Ağları ve Nöral Dil ModelleriCh 7
7Konuşma Parçaları ve Adlandırılmış Varlıklar için Sıra EtiketlemeCh 8
8Sınav HaftasıCh 1-8
9RNNs and LSTMsCh 9
10Dönüştürücüler ve Önceden Eğitilmiş Dil Modelleri, İnce Ayar ve Maskelenmiş Dil ModelleriCh 10, 11
11Makine Çevirisi, Soru Yanıtlama ve Bilgi EdinmeCh 13, 14
12Sohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya DönüşümSohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya
13Bağlamdan Bağımsız Dilbilgileri, Oluşum Ayrıştırma, Bağımlılık Ayrıştırma, Cümle Anlamının Mantıksal GösterimleriCh 17, 18, 19
14Konu Tekrarı ve Proje Sunumları
Kaynak
- Speech and Language Processing, D.Jurafsky, J.H.Martin, 3rd Edition, Pearson-Prentice Hall. - Foundations of Statistical Natural Language Processing, C.D.Manning, H.Schütze, MIT Press, 2002. - Jacob Eisenstein, Introduction to Natural Language Processing, 2019.
- Yoav Goldberg. A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep Learning - Delip Rao and Brian McMahan. Natural Language Processing with PyTorch - Lewis Tunstall, Leandro von Werra, and Thomas Wolf. Natural Language Processing with Transformers

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi61272
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer2816
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı21020
Genel Sınav ve Hazırlığı31030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(180/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDoğal dil işleme (NLP) bilgi çağında çok önemli bir teknolojidir. Doğal dil işleme (NLP) alanındaki heyecan verici gelişmeler son zamanlarda ortaya çıkmış ve metin çevirisi, soru cevaplama ve sözlü konuşmalar gibi görevleri yerine getirebilen sistemlere olanak sağlamıştır. Bu ders, öğrencilere çeşitli NLP problemlerini çözmek için kullanılan standart çerçeveler, algoritmalar ve teknikler de dahil olmak üzere NLP hakkında temel bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Müfredat, dil modelleme, temsil öğrenme, metin sınıflandırma, dizi etiketleme, sözdizimsel ayrıştırma, makine çevirisi ve soru yanıtlama gibi konuları kapsayacak ve özellikle son derin öğrenme yaklaşımlarına odaklanacaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler, NLP kavramları, yöntemleri, algoritmaları, uygulamaları ve NLP için derin öğrenme alanındaki son teknoloji yöntem araştırmalarına kapsamlı bir giriş yapacaklardır.
Dersin İçeriğiBu ders; Doğal Dil İşlemeye (DDİ) Giriş,Linguistik Temeler, Regular Exp., Metin Normalizasyonu, Düzenleme Mesafesi,N-gram Modeller,Makine Öğrenmesi Temelleri, Metin Sınıflandırma, Naive Bayes ve Lojistik Regresyon,Vektör Anlambilimi ve Yoğun Sözcük Gömüleri,Yapay Sinir Ağları ve Nöral Dil Modelleri,Konuşma Parçaları ve Adlandırılmış Varlıklar için Sıra Etiketleme,Sınav Haftası,RNNs and LSTMs,Dönüştürücüler ve Önceden Eğitilmiş Dil Modelleri, İnce Ayar ve Maskelenmiş Dil Modelleri,Makine Çevirisi, Soru Yanıtlama ve Bilgi Edinme,Sohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya Dönüşüm,Bağlamdan Bağımsız Dilbilgileri, Oluşum Ayrıştırma, Bağımlılık Ayrıştırma, Cümle Anlamının Mantıksal Gösterimleri,Konu Tekrarı ve Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
NLP'de gerçek dünyadaki bir problemi alt problemlere ayırma, temel NLP'yi yürütmek için mevcut doğal dil işleme araçlarını kullanma ve potansiyel çözümleri belirleme.11A, F
NLP'de makine öğrenimi tekniklerinin ve derin öğrenme modellerinin ana kullanımları hakkında bilgi edinme.A, F, G
Metin temsili, temsil öğrenme teknikleri, metin madenciliği, dil modelleme ve benzerlik tespiti gibi NLP alt problemlerinin üstesinden gelmek için en son yöntemleri açıklamak ve çeşitli doğal dil işleme görevleri ve uygulamaları için yöntemler ve metrikler hakkında bir anlayış kazanmak.A, F, G
Kök çıkarma, n-gramlar, POS etiketleme ve ayrıştırma dahil olmak üzere doğal dil işleme (NLP) kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak metinden otomatik olarak bilgi ayıklama. A, E, F
NLP'deki çok çeşitli kavramlar ve görevler olan terminolojiyi anlama.A, G
Öğretim Yöntemleri:11: Gösterip Yapma Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Doğal Dil İşlemeye (DDİ) GirişCh 1
2Linguistik Temeler, Regular Exp., Metin Normalizasyonu, Düzenleme MesafesiCh 2
3N-gram ModellerCh 3
4Makine Öğrenmesi Temelleri, Metin Sınıflandırma, Naive Bayes ve Lojistik RegresyonCh 4, 5
5Vektör Anlambilimi ve Yoğun Sözcük GömüleriCh 6
6Yapay Sinir Ağları ve Nöral Dil ModelleriCh 7
7Konuşma Parçaları ve Adlandırılmış Varlıklar için Sıra EtiketlemeCh 8
8Sınav HaftasıCh 1-8
9RNNs and LSTMsCh 9
10Dönüştürücüler ve Önceden Eğitilmiş Dil Modelleri, İnce Ayar ve Maskelenmiş Dil ModelleriCh 10, 11
11Makine Çevirisi, Soru Yanıtlama ve Bilgi EdinmeCh 13, 14
12Sohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya DönüşümSohbet Robotları ve Diyalog Sistemleri, Otomatik Konuşma Tanıma ve Metinden Konuşmaya
13Bağlamdan Bağımsız Dilbilgileri, Oluşum Ayrıştırma, Bağımlılık Ayrıştırma, Cümle Anlamının Mantıksal GösterimleriCh 17, 18, 19
14Konu Tekrarı ve Proje Sunumları
Kaynak
- Speech and Language Processing, D.Jurafsky, J.H.Martin, 3rd Edition, Pearson-Prentice Hall. - Foundations of Statistical Natural Language Processing, C.D.Manning, H.Schütze, MIT Press, 2002. - Jacob Eisenstein, Introduction to Natural Language Processing, 2019.
- Yoav Goldberg. A Primer on Neural Network Models for Natural Language Processing - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep Learning - Delip Rao and Brian McMahan. Natural Language Processing with PyTorch - Lewis Tunstall, Leandro von Werra, and Thomas Wolf. Natural Language Processing with Transformers

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50