Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Melis Almula KARADAYI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Merve Yüsra DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıMühendislik ve yönetim kararlarının ekonomik analizinin temel kavramlarını tanıtmak, bu kavramın bir firmanın veya bir devletin proje planlama ve karar verme sürecine nasıl uygulanacağını açıklamak
Dersin İçeriğiBu ders; Paranın Zaman Değeri ve Ekonomik Denklik
,Mühendislik Ekonomisi Faktörleri
,Nominal ve Etkin Oranlar
,Şimdiki Değer Analizi
,Yıllık Değer Analizi ,Getiri Oranının Belirlenmesi
,Birden Çok Getiri Oranının Çözümü
,Getiri Oranı Analizinde Karar Kuralları
,Fayda Maliyet Analizi
,Sermaye Bütçelemesi
, Enflasyon ve Endeks Rakamları
,Değiştirme Analizi
,Vergi Sonrası Ekonomik Analiz
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Mühendislik ekonomisi terminolojisi kullanarak paranın zaman değerini hesaplamak için faktörler türetir ve faiz oranlarını bir yıl ve bir yıl dışındaki zaman esaslı hesaplar.1, 14, 15, 2A, E
Alternatifleri değerlendirmek veya seçmek için mevcut değer ve farklı yıllık değerleme tekniklerinden yararlanır. 1, 14, 15, 2A, E
Getiri oranı ve artırımlı getiri oranı analizlerini yapar. 1, 14, 15, 2A, E
Kamu sektörü projeleri, fayda/maliyet analizlerini yapar. Sermaye yatırımının defter değerini azaltma yöntemlerini kullanır, enflasyonun etkilerini göz önünde bulundurur. 1, 14, 15, 2A, E
Değiştirme çalışması ve vergi sonrası ekonomik değerlendirme yapar. 1, 14, 15, 2A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Paranın Zaman Değeri ve Ekonomik Denklik
2Mühendislik Ekonomisi Faktörleri
3Nominal ve Etkin Oranlar
4Şimdiki Değer Analizi
5Yıllık Değer Analizi
6Getiri Oranının Belirlenmesi
7Birden Çok Getiri Oranının Çözümü
8Getiri Oranı Analizinde Karar Kuralları
9Fayda Maliyet Analizi
10Sermaye Bütçelemesi
11 Enflasyon ve Endeks Rakamları
12Değiştirme Analizi
13Vergi Sonrası Ekonomik Analiz
Kaynak
Engineering Economy, Leland Blank and Anthony Tarquin, McGraw Hill
Ders sunum notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu