Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GENEL KİMYA3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGüz döneminde açılan bu derste öğrencilerin temel kimya bilgilerinin detaylandırılarak güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Madde, atom, kimyasal bileşik ve reaksiyonların ifade edilmesi gibi temel konularla başlayan dönem, ideal gaz kanunu, atomik spektrum ve kuantum teorisinin irdelenmesi ile devam edecektir. Sonrasında, periyodik tablo ve özellikler, kimyasal bağ teorileri, moleküller arası etkileşimler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, kimyasal denge ve asitler ve bazlar gibi konular etraflıca tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Madde, Atom ve Atom Teorileri,Kimyasal Bileşikler,Kimyasal Reaksiyonlar,Sulu Çözelti Reaksiyonlarina Giriş,Gazlar,Termokimya,Atomun Elektron Yapısı,Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler,Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar,Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları,Moleküller Arası Kuvvetler,Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri,Kimyasal Denge,Asit ve Bazlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) Kimyanın temel kavramlarını güncel halleri ile tekrar eder1, 13, 14, 15A, C, E
2) Kimyasal bileşikleri tanır ve reaksiyonlarını ve bileşiğin reaksiyondaki rolünü tahmin eder1, 13, 14, 15A, C
3) Gaz kanunlarını değerlendirir1, 13, 14, 15A, C
4) Atom ve moleküller arası etkileşimleri tanır.1, 13, 14, 15A, C
5) Çözelti özelliklerini ve bileşenlerini değerlendirir1, 13, 14, 15A, C
6) Kimyasal reaksiyonların sıcaklık, ısı ve iş iliskisini tahmin eder1, 13, 14, 15A, C
7) Bağ kuramlarını değerlendirir1, 14, 15A, C
8)Asit-baz reaksiyonlarını tanır1, 13A, C
9) Kimyasal denge koşullarını değerlendirir1, 13, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Madde, Atom ve Atom Teorileri
2Kimyasal Bileşikler
3Kimyasal Reaksiyonlar
4Sulu Çözelti Reaksiyonlarina Giriş
5Gazlar
6Termokimya
7Atomun Elektron Yapısı
8Periyodik Tablo ve Atomik Özellikler
9Kimyasal Bağlar I-Temel Kavramlar
10Kimyasal Bağlar II-Bağ Kuramları
11Moleküller Arası Kuvvetler
12Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri
13Kimyasal Denge
14Asit ve Bazlar
Kaynak
General Chemistry Principles and Modern Applications (Ralph H. Petrucci, 11th edition)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu