Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ YAZILIM TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, modern yazılım geliştirme, yöntemleri, ilkeleri ve uygulamalarını öğrenmek, anlamak ve analiz etmektir. Konular arasında gereksinim analizi ve spesifikasyonu, büyük yazılım sistemlerinin tasarımı, uygulanması, doğrulanması ve bakımı; gelişmiş yazılım geliştirme teknikleri ve büyük proje yönetimi yaklaşımları; proje planlama, zamanlama, kaynak yönetimi, riskler, yapılandırma kontrolü ve dokümantasyon yer almaktadır. Bu ders sırasında öğrenciler Scrum metodolojisini kullanarak takımlar halinde büyük bir yazılım sistemini hayata geçirirler.
Dersin İçeriğiBu ders; Yazılım Metodolojileri ve Mühendisliğine Giriş,UML ile Modelleme,Yazılım yapımı, Yazılım Süreci ve Plan Odaklı Yöntemler,Çevik Yöntemler,Gereksinim Mühendisliği, Elicitation ve Spesifikasyon,Yazılım Mimarisi, Tasarım Paternleri ve Mimari Kalıplar
,Ara sınav,Model / View / Controller ve Web Uygulama Mimarileri,REST ve Web Hizmetleri,Yazılım Modülerliği ve Sistem Ayrıştırma,Yazılım Kullanılabilirliği, Personalar, Wireframe'ler,Yazılım Doğrulama ve Geçerleme, ,Yazılım Test Stratejileri, Sürekli Entegrasyon,Yazılım Güvenliği ve Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern yazılım mühendisliğinin çeşitli yönlerini içeren karmaşık bir yazılım sisteminin nasıl planlanacağını, tasarlanacağını ve inşa edileceğini öğrenmek.
Modern araçları kullanma ve zorlu teknik alanların üstesinden gelme konusunda yetkinlik kazanma.
Bir ekibin parçası olarak diğer ekipler ve müşteri temsilcileri ile işbirliği yapan büyük bir yazılım projesi üzerinde çalışma deneyimi edinmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazılım Metodolojileri ve Mühendisliğine Giriş
2UML ile Modelleme
3Yazılım yapımı, Yazılım Süreci ve Plan Odaklı Yöntemler
4Çevik Yöntemler
5Gereksinim Mühendisliği, Elicitation ve Spesifikasyon
6Yazılım Mimarisi, Tasarım Paternleri ve Mimari Kalıplar
7Ara sınav
8Model / View / Controller ve Web Uygulama Mimarileri
9REST ve Web Hizmetleri
10Yazılım Modülerliği ve Sistem Ayrıştırma
11Yazılım Kullanılabilirliği, Personalar, Wireframe'ler
12Yazılım Doğrulama ve Geçerleme,
13Yazılım Test Stratejileri, Sürekli Entegrasyon
14Yazılım Güvenliği ve Bakımı
Kaynak
- Clean Code, Robert C. Martin, ‎‎PHI - Design Patterns, Erich Gamma, Addison Wesley - Patterns of Enterprise Application Architecture, Martin Fowler, 1st edition, Addison-Wesley - Enterprise Integration Patterns, Gregor Hohpe, Pearson Addison-Wesley Professional - Code Complete, Steve Mcconnell, Microsoft Press US
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi61060
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21530
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(172/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İLERİ YAZILIM TEKNİKLERİ-Bahar Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, modern yazılım geliştirme, yöntemleri, ilkeleri ve uygulamalarını öğrenmek, anlamak ve analiz etmektir. Konular arasında gereksinim analizi ve spesifikasyonu, büyük yazılım sistemlerinin tasarımı, uygulanması, doğrulanması ve bakımı; gelişmiş yazılım geliştirme teknikleri ve büyük proje yönetimi yaklaşımları; proje planlama, zamanlama, kaynak yönetimi, riskler, yapılandırma kontrolü ve dokümantasyon yer almaktadır. Bu ders sırasında öğrenciler Scrum metodolojisini kullanarak takımlar halinde büyük bir yazılım sistemini hayata geçirirler.
Dersin İçeriğiBu ders; Yazılım Metodolojileri ve Mühendisliğine Giriş,UML ile Modelleme,Yazılım yapımı, Yazılım Süreci ve Plan Odaklı Yöntemler,Çevik Yöntemler,Gereksinim Mühendisliği, Elicitation ve Spesifikasyon,Yazılım Mimarisi, Tasarım Paternleri ve Mimari Kalıplar
,Ara sınav,Model / View / Controller ve Web Uygulama Mimarileri,REST ve Web Hizmetleri,Yazılım Modülerliği ve Sistem Ayrıştırma,Yazılım Kullanılabilirliği, Personalar, Wireframe'ler,Yazılım Doğrulama ve Geçerleme, ,Yazılım Test Stratejileri, Sürekli Entegrasyon,Yazılım Güvenliği ve Bakımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Modern yazılım mühendisliğinin çeşitli yönlerini içeren karmaşık bir yazılım sisteminin nasıl planlanacağını, tasarlanacağını ve inşa edileceğini öğrenmek.
Modern araçları kullanma ve zorlu teknik alanların üstesinden gelme konusunda yetkinlik kazanma.
Bir ekibin parçası olarak diğer ekipler ve müşteri temsilcileri ile işbirliği yapan büyük bir yazılım projesi üzerinde çalışma deneyimi edinmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazılım Metodolojileri ve Mühendisliğine Giriş
2UML ile Modelleme
3Yazılım yapımı, Yazılım Süreci ve Plan Odaklı Yöntemler
4Çevik Yöntemler
5Gereksinim Mühendisliği, Elicitation ve Spesifikasyon
6Yazılım Mimarisi, Tasarım Paternleri ve Mimari Kalıplar
7Ara sınav
8Model / View / Controller ve Web Uygulama Mimarileri
9REST ve Web Hizmetleri
10Yazılım Modülerliği ve Sistem Ayrıştırma
11Yazılım Kullanılabilirliği, Personalar, Wireframe'ler
12Yazılım Doğrulama ve Geçerleme,
13Yazılım Test Stratejileri, Sürekli Entegrasyon
14Yazılım Güvenliği ve Bakımı
Kaynak
- Clean Code, Robert C. Martin, ‎‎PHI - Design Patterns, Erich Gamma, Addison Wesley - Patterns of Enterprise Application Architecture, Martin Fowler, 1st edition, Addison-Wesley - Enterprise Integration Patterns, Gregor Hohpe, Pearson Addison-Wesley Professional - Code Complete, Steve Mcconnell, Microsoft Press US
Derste dağıtılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50