Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YAPAY ZEKA'YA GİRİŞ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, Yapay Zeka (YZ) problemlerinin, teorilerinin, algoritmalarının ve uygulamalarının temellerini tanıtmak ve öğretmektir. YZ, endüstrinin, ekonominin ve sosyal yaşamın her alanında büyük bir etkiye sahip olacak akıllı sistemler oluşturmaya odaklanan ve çok hızlı büyüyen bir alandır. Ders YZ'nin tanımı ve tarihçesi, arama yoluyla problem çözme, oyun oynama, bilgi gösterimi, önermeler mantığı, birinci dereceden yüklem mantığı, mantıksal ve olasılıksal akıl yürütme, planlama, belirsiz bilgi ve akıl yürütme, makine öğrenimi (popüler makine öğrenimi algoritmaları, derin öğrenme, takviyeli öğrenme ve genetik algoritmalar), doğal dil işleme, doğal dil işleme için derin öğrenme, bilgisayarla görme ve robotik gibi konuları içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş ve Akıllı Ajanlar,Arama Yaparak Problem Çözme,Çekişmeli Arama ve Oyunlar,Kısıt Sağlama Problemleri,Mantıksal Ajanlar,Birinci Dereceden Mantık,
Birinci Derece Mantıkta Çıkarım,Bilgi Temsili,
Otomatik Planlama, Kesin olmayan bilgi ve muhakeme,Sınav haftası,Olasılıksal Programlama,
Basit Kararlar Vermek,
Karmaşık Kararların Alınması,Makine Öğrenimi,Derin Öğrenme,
Pekiştirmeli Öğrenme ,Doğal Dil İşleme,
Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme,Bilgisayarlı Görü,
Robotik,Konu tekrarı ve sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler yapay zekanın temel alanları hakkında derinlemesine bir anlayışa sahip olacaklardır.1, 4A, C, D
Öğrenciler çeşitli arama yöntemleri, bilgi temsili, belirsizlik, akıl yürütme, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bilgisayarla görme ve robotik konularını öğrenecek ve anlayacaktır. 1, 4A, C, D
Öğrenciler bir yapay zeka problemini çözmek için uygun algoritmayı seçebileceklerdir. 1, 4A, C, D
Öğrenciler yapay zeka alanındaki güncel araştırmalarla tanıştırılacak ve araştırma problemlerini tanımlamaya ve etkili çözümler geliştirmeye teşvik edilecektir. 1, 4A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş ve Akıllı Ajanlar
2Arama Yaparak Problem Çözme
3Çekişmeli Arama ve Oyunlar
4Kısıt Sağlama Problemleri
5Mantıksal Ajanlar
6Birinci Dereceden Mantık,
Birinci Derece Mantıkta Çıkarım
7Bilgi Temsili,
Otomatik Planlama
8 Kesin olmayan bilgi ve muhakeme
9Sınav haftası
10Olasılıksal Programlama,
Basit Kararlar Vermek,
Karmaşık Kararların Alınması
11Makine Öğrenimi
12Derin Öğrenme,
Pekiştirmeli Öğrenme
13Doğal Dil İşleme,
Doğal Dil İşleme için Derin Öğrenme
14Bilgisayarlı Görü,
Robotik
15Konu tekrarı ve sunumlar
Kaynak
Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th Edition, by Stuart Russell and Peter Norvig, Pearson Education, 2021.
- Speech and Language Processing by Jurafsky and Martin, 2021. - G. F. Luger, Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 2002. - Ders notları ve YZ web kaynakları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu