Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOKLU ORTAM İŞLEME VE İLETİŞİMİ-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersin YardımcılarıAftab Ahmed
Dersin AmacıÇokluortam gösterim, sıkıştırma, depolama, iletim ve işlenmesi. Ses, konuşma, görüntü, grafik, video sinyal ve verilerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknik ve standartları. İçerik-tabanlı görüntü ve video indisleme ve geri çağırma. Çokluortam iletişim ve ağlarında temel teknolojiler. Internet ve telsiz/mobil ağlar üzerinden ses ve video akışlandırma. Hata esnek iletişim. Internet çokluortam içerik dağıtımı.
Dersin İçeriğiBu ders; Çokluortam sistemlerine giriş,Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları),Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri,Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma),Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları ,Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları,Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları,Vize,IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS),Telsiz/mobil ağlar,Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları),Bindirmeli ve görevdeş ağlar,Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi,İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Örnekleme teorisi, nicemleme ve kodlamanın temellerini bilmek12, 6, 9A, E, G
Dönüşümler uygumak ve dönüşüm katsayılarını hesaplamak12, 6, 9A, E, G
Entropi, bithızı ve PSNR hesaplamak12, 6, 9A, E, G
Çokluortam veri biçimlerini ve bunların uygulama alanlarını tanımak12, 6, 9A, E
Çokluortam kodlama ve iletişiminde güncel eğilim ve ihtiyaçları bilmek12, 16, 9E
Entropi kodlama tekniklerini farklı türde verilere uygulamak12, 6, 9A, E, G
Farklı kodlama araçlarını tümleştirmek ve sıkıştırma algoritmaları tasarlamak12, 6, 9A, E
Güvenli iletişim için hata sezim yöntemleri tasarlamak12, 6, 9A, E, G
Internet ve telsiz/mobil ağlarda çokluortam iletişimi protokollerini tanımak12, 6, 9A, E
Çokluortam içerik paylaşımı için alternatif yaklaşımları analiz etmek12, 6, 9A, E
MATLAB/Python’da çokluortam işleme, dönüşüm, kodlama ve iletim algoritmaları gerçeklemek12, 14, 6, 9E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çokluortam sistemlerine giriş
2Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları)
3Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri
4Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma)
5Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları
6Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları
7Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları
8Vize
9IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS)
10Telsiz/mobil ağlar
11Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları)
12Bindirmeli ve görevdeş ağlar
13Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi
14İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu
Kaynak
Ze-Nian Li, Mark S Drew, J. Liu, Fundamentals of Multimedia, 2nd ed., Springer, 2014.
Fred Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley, 2001. Multimedia over IP and Wireless Networks: Compression, networking, and Systems, by Mihaela van der Schaar. And Philip Chou, Academic Press, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8864
Okul Dışı Diğer Faaliyetler14228
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(184/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇOKLU ORTAM İŞLEME VE İLETİŞİMİ-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersi VerenlerProf.Dr. Bahadır Kürşat GÜNTÜRK
Dersin YardımcılarıAftab Ahmed
Dersin AmacıÇokluortam gösterim, sıkıştırma, depolama, iletim ve işlenmesi. Ses, konuşma, görüntü, grafik, video sinyal ve verilerinin gösterimi. Çokluortam sıkıştırma teknik ve standartları. İçerik-tabanlı görüntü ve video indisleme ve geri çağırma. Çokluortam iletişim ve ağlarında temel teknolojiler. Internet ve telsiz/mobil ağlar üzerinden ses ve video akışlandırma. Hata esnek iletişim. Internet çokluortam içerik dağıtımı.
Dersin İçeriğiBu ders; Çokluortam sistemlerine giriş,Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları),Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri,Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma),Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları ,Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları,Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları,Vize,IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS),Telsiz/mobil ağlar,Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları),Bindirmeli ve görevdeş ağlar,Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi,İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Örnekleme teorisi, nicemleme ve kodlamanın temellerini bilmek12, 6, 9A, E, G
Dönüşümler uygumak ve dönüşüm katsayılarını hesaplamak12, 6, 9A, E, G
Entropi, bithızı ve PSNR hesaplamak12, 6, 9A, E, G
Çokluortam veri biçimlerini ve bunların uygulama alanlarını tanımak12, 6, 9A, E
Çokluortam kodlama ve iletişiminde güncel eğilim ve ihtiyaçları bilmek12, 16, 9E
Entropi kodlama tekniklerini farklı türde verilere uygulamak12, 6, 9A, E, G
Farklı kodlama araçlarını tümleştirmek ve sıkıştırma algoritmaları tasarlamak12, 6, 9A, E
Güvenli iletişim için hata sezim yöntemleri tasarlamak12, 6, 9A, E, G
Internet ve telsiz/mobil ağlarda çokluortam iletişimi protokollerini tanımak12, 6, 9A, E
Çokluortam içerik paylaşımı için alternatif yaklaşımları analiz etmek12, 6, 9A, E
MATLAB/Python’da çokluortam işleme, dönüşüm, kodlama ve iletim algoritmaları gerçeklemek12, 14, 6, 9E, G
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çokluortam sistemlerine giriş
2Çokluortam veri / bilgi gösterim ve işleme (Grafik ve görüntü veri formatları)
3Video için temel kavramlar / Sayısal sesin temelleri
4Çokluortam veri sıkıştırma (Kayıpsız ve kayıplı sıkıştırma)
5Yazı ve görüntü sıkıştırma / Video sıkıştırma teknik ve standartları
6Ses/konuşma sıkıştırma teknikleri/standartları
7Çokluortam ağ iletişimi ve uygulamaları
8Vize
9IP üzerinden çokluortam ve servis kalitesi (QoS)
10Telsiz/mobil ağlar
11Çokluortam içerik dağıtımı (içerik dağıtım ağları)
12Bindirmeli ve görevdeş ağlar
13Çokluortam veri paylaşımı ve geri erişimi
14İleri konular: Çokluortam işleme ve iletişiminde güncel teknolojinin durumu
Kaynak
Ze-Nian Li, Mark S Drew, J. Liu, Fundamentals of Multimedia, 2nd ed., Springer, 2014.
Fred Halsall, Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley, 2001. Multimedia over IP and Wireless Networks: Compression, networking, and Systems, by Mihaela van der Schaar. And Philip Chou, Academic Press, 2007.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50