Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MÜHENDİSLER İÇİN PROGRAMLAMA3+246
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste C programlama dilinin temelleri verilecektir ve daha sonra ise C++ programlama diline geçişi sağlayan konular işlenecektir. Dersin temel amaçları şunlardır: Algoritma konusunun anlaşılması ve verilen bir problem için programlamanın ilk adımlarından test aşamasına kadar olan süreçleri aktarmak, modüler programlamanın önemini kavratmak ve fonksiyonların önemini ortaya koymak, pointer ve dinamik bellek atanmasının anlaşılması ve bunlarla dizinlerin ve metin dizilerinin programlamadaki öneminin ortaya konması, ve nesne tabanlı yaklaşımın programlamadaki öneminin ortaya konması.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar Yapısına ve C'ye Giriş,Yapısal Programların Geliştirilmesi ve Program Kontrolü,Modüler programlama ve fonksiyonlar,Array'ler : 1. Kısım,Array'ler : 2. Kısım,Pointer Kavramı : 1. Kısım,Pointer Kavramı : 2. Kısım,Ara sınav,Karakterler ve karakterler dizini (dizgeler),Formatlandırılmış Girdiler/Çıktılar,Yapılar, Birleşimler, Bit Manipülasyonları ve sayılandırma,Dosya İşlemleri,Veri yapıları,Bilgisayar Bilimi için düşünme, Önişlemci terimleri ve diğer bazı konular; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. C programlama için temel programlama dizim kurallarının öğrenilmesi. 1, 13, 15, 16A, C, D, E
2. C Programlamada işaretçilerin anlaşılması, dinamik bellek atanması, dizinler ve metin dizinlerinin anlaşılması. 1, 13, 15, 16A, C, D, E
3. C'de fonksiyon kavramı ve farklı fonksiyon parametrelerinin anlaşılması. 1, 13, 15, 16A, C, D, E
4. Programlamada değişkenlerin tanımlandığı çerçeve ve işaretçilerin bu husustaki kullanımı. 1, 13, 15, 16A, C, D, E
5. C++ programlama diline geçişin anlaşılması. 1, 13, 15, 16A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgisayar Yapısına ve C'ye GirişAna kaynak Bölüm 1-2 ve Ders sunuları
2Yapısal Programların Geliştirilmesi ve Program KontrolüAna kaynak Bölüm 3-4 ve Ders Sunuları
3Modüler programlama ve fonksiyonlarAna kaynak Bölüm 5 ve Ders sunuları
4Array'ler : 1. KısımAna kaynak Bölüm 6 ve Ders Sunuları
5Array'ler : 2. KısımAna Kaynak Bölüm 6 ve Ders Sunuları
6Pointer Kavramı : 1. KısımAna kaynak Bölüm 7 ve Ders Sunuları
7Pointer Kavramı : 2. KısımAna kaynak Bölüm 7 ve Ders Sunuları
8Ara sınav8. haftaya kadar olan tüm konular.
9Karakterler ve karakterler dizini (dizgeler)Ana kaynak Bölüm 8 ve Ders Sunuları
10Formatlandırılmış Girdiler/ÇıktılarAna kaynak Bölüm 9 ve Ders sunuları
11Yapılar, Birleşimler, Bit Manipülasyonları ve sayılandırmaAna kaynak, Bölüm 10 ve Ders sunuları
12Dosya İşlemleriAna kaynak Bölümler 11 ve Ders sunuları
13Veri yapılarıAna kaynak Bölümler 12 ve Ders sunuları
14Bilgisayar Bilimi için düşünme, Önişlemci terimleri ve diğer bazı konularAna kaynak Bölüm 13-15 ve Ders sunuları
Kaynak
C How to Program, 9th edition by Paul J. Deitel (Author), Harvey Deitel (Author)
Kaynak 1 : C How to Program by Deitel and Deitel (7th Edition), http://gph.sc.mahidol.ac.th/puwis/SCPY204/files/programming_in_C.pdf,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu