Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK I4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge BİÇER ÖDEMİŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Afgan ASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel matematik kavram, metot ve tekniklerini verip; mühendislik alanında ki uygulamalarını öğretmek. Mühendislik alanındaki araştırma ve çalışmalar için alt yapı hazırlamak.
Dersin İçeriğiBu ders; Fonksiyonlar,Fonksiyonlar,Limit ve Süreklilik,Limit ve Süreklilik,Türev,Türev,Türevin Uygulamaları,Türevin Uygulamaları,İntegral,İntegral,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Belirli İntegrallerin Uygulamaları,Transendental Fonksiyonlar,Transendental Fonksiyonlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tek değişkenli fonksiyonları açıklayabilir ve tanır, tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını tanımlar, ikisinin ilişkisini anlar, türev kavramını yorumlayabilir ve türev kuralları ile tek değişkenli fonksiyonların türevlerini alabilir. 1, 14, 15, 4A, C
2. Türevin uygulamalarını yapabilir; maksimum-minimum problemleri ve grafik çizimleri yapabilir.1, 14, 15, 4A, C
3. İntegralleri tanımlar ve açıklayabilir, belirli integralleri Kalkülüs’ün Temel Teoremi ile çözebilir. Belirsiz İntegralleri tanır ve açıklayabilir.1, 14, 15, 4A, C
4. Transandantal fonksiyonları, grafiklerini ve özelliklerini tanır ve açıklayabilir. Değişken değiştirme, kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma ve trigonometrik değişken değiştirme metodlarını kullanarak integral hesaplar.1, 14, 15, 4A, C
5. Genelleştirilmiş (has olmayan) integrallerin yakınsaklığını belirleyebilir. İntegralin uygulamalarını; düzlemde alan bulmak, döndürülen cisimlerin hacimlerini bulmak ve eğri uzunluklarını bulmak açısından yapabilir.1, 14, 15, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Fonksiyonlar
2Fonksiyonlar
3Limit ve Süreklilik
4Limit ve Süreklilik
5Türev
6Türev
7Türevin Uygulamaları
8Türevin Uygulamaları
9İntegral
10İntegral
11Belirli İntegrallerin Uygulamaları
12Belirli İntegrallerin Uygulamaları
13Transendental Fonksiyonlar
14Transendental Fonksiyonlar
Kaynak
Thomas’ Calculus, 12th ed., G. B. Thomas, Jr. and M. D. Weir and J. Hass, Addison-Wesley, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu