Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı genel olarak programlama dillerinin özelliklerini incelemek, programlama dillerinin sözdizimini ve anlambilimini öğrenmek, tüm diller için ortak olan temel yapıları öğrenmek, bu yapıların bazılarını ve belirli diller için olan kavramları incelemek, ana paradigmalarını tanıtmak, bu paradigmaların temsil edildiği bazı dilleri incelemek, çeşitli programlama dili yapıları gerçekleştirme teknikleri öğrenmek, programlama dillerinin belirtimi ile ilgili kavramları çalışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Önemli Dillerin Tarihçesi ve Gelişimi,Sözdizimi ve Anlam Yapılarının Tanımlanması,Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi Analizi,Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamları,Veri Tipleri,Deyimler ve atama ifadeleri,Sınav Haftası,Statement-Level Control Structures and Subprograms,Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme Yapıları,Nesneye Yönelik Programlama Desteği ,Eşzamanlı Çalışma,İstisnai Durum ve Olay İşleme,Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama Dilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sözdizimi, anlam belirtimi, ve sözcüksel ve sözdizimi analizini anlama
Programlama dillerinin evrimini ve prosedürel, nesne yönelimli, işlevsel, bildirimsel, betik dillerinin rolünü anlamak ve tartışmak.
Emirsel dillerin birincil yapıları hakkındaki tasarım konularını ayrıntılı olarak tanımlama
Kontrol ifadelerini, alt programları ve bu yapıların nasıl gerçekleştirildiğini anlamak ve tartışabilmek, nesne yönelimli dillerin ilkelerini ve yapılarını tanımlamak.
Bir uygulama alanı için gerekli yeni dilleri kolayca öğrenme ve seçebilme becerisine sahip olmak.
Yeni bir dilin tasarımına dahil edilmesi gereken özellikler hakkında fikir sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 1
2Önemli Dillerin Tarihçesi ve GelişimiSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 2
3Sözdizimi ve Anlam Yapılarının TanımlanmasıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 3
4Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi AnaliziSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
5Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamlarıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
6Veri TipleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 6
7Deyimler ve atama ifadeleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 7
8Sınav Haftası8. Haftaya Kadar İşlenmiş Bütün Sunumlar ve Bölümler
9Statement-Level Control Structures and SubprogramsSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 8, 9
10Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme YapılarıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 10,11
11Nesneye Yönelik Programlama Desteği Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 12
12Eşzamanlı ÇalışmaSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 13
13İstisnai Durum ve Olay İşlemeSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm. 14
14Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama DilleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 15,16
Kaynak
- Sebesta, Robert W. Concepts of Programming Languages, 11th ed, Addison-Wesley, 2017.
- Michael Scott. Programming Language Prgramatics, 4th edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 2015. - R. Toal, R. Rivera, A. Schneider, and E. Choe, Programming Language Explorations, CRC Press, 2017. - Pratt, T.W. & M.V.Zelkowitz. Programming Languages, Design and Implementation. Prentice Hall, 4th ed., 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati31442
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi6848
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer3824
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11515
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)184
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(184/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
PROGRAMLAMA DİLLERİNİN TEMELLERİ-Güz Dönemi3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı genel olarak programlama dillerinin özelliklerini incelemek, programlama dillerinin sözdizimini ve anlambilimini öğrenmek, tüm diller için ortak olan temel yapıları öğrenmek, bu yapıların bazılarını ve belirli diller için olan kavramları incelemek, ana paradigmalarını tanıtmak, bu paradigmaların temsil edildiği bazı dilleri incelemek, çeşitli programlama dili yapıları gerçekleştirme teknikleri öğrenmek, programlama dillerinin belirtimi ile ilgili kavramları çalışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş,Önemli Dillerin Tarihçesi ve Gelişimi,Sözdizimi ve Anlam Yapılarının Tanımlanması,Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi Analizi,Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamları,Veri Tipleri,Deyimler ve atama ifadeleri,Sınav Haftası,Statement-Level Control Structures and Subprograms,Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme Yapıları,Nesneye Yönelik Programlama Desteği ,Eşzamanlı Çalışma,İstisnai Durum ve Olay İşleme,Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama Dilleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sözdizimi, anlam belirtimi, ve sözcüksel ve sözdizimi analizini anlama
Programlama dillerinin evrimini ve prosedürel, nesne yönelimli, işlevsel, bildirimsel, betik dillerinin rolünü anlamak ve tartışmak.
Emirsel dillerin birincil yapıları hakkındaki tasarım konularını ayrıntılı olarak tanımlama
Kontrol ifadelerini, alt programları ve bu yapıların nasıl gerçekleştirildiğini anlamak ve tartışabilmek, nesne yönelimli dillerin ilkelerini ve yapılarını tanımlamak.
Bir uygulama alanı için gerekli yeni dilleri kolayca öğrenme ve seçebilme becerisine sahip olmak.
Yeni bir dilin tasarımına dahil edilmesi gereken özellikler hakkında fikir sahibi olmak.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GirişSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 1
2Önemli Dillerin Tarihçesi ve GelişimiSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 2
3Sözdizimi ve Anlam Yapılarının TanımlanmasıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 3
4Sözlüksel (Terim) ve Sözdizimi AnaliziSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
5Değişken İsimleri, Bağlantılar, Tip Kontrolü ve Değişken kapsamlarıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 5
6Veri TipleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 6
7Deyimler ve atama ifadeleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 7
8Sınav Haftası8. Haftaya Kadar İşlenmiş Bütün Sunumlar ve Bölümler
9Statement-Level Control Structures and SubprogramsSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 8, 9
10Altprogramların Gerçekleştirilmesi, Soyut Veri Tipleri ve Kapsülleme YapılarıSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 10,11
11Nesneye Yönelik Programlama Desteği Sunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 12
12Eşzamanlı ÇalışmaSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 13
13İstisnai Durum ve Olay İşlemeSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm. 14
14Fonksiyonel ve Mantıksal Programlama DilleriSunumlar ve Ders Kitabı Bölüm 15,16
Kaynak
- Sebesta, Robert W. Concepts of Programming Languages, 11th ed, Addison-Wesley, 2017.
- Michael Scott. Programming Language Prgramatics, 4th edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 2015. - R. Toal, R. Rivera, A. Schneider, and E. Choe, Programming Language Explorations, CRC Press, 2017. - Pratt, T.W. & M.V.Zelkowitz. Programming Languages, Design and Implementation. Prentice Hall, 4th ed., 2001.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50