Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU-Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı bilgisayar sistemleri donanımının organizasyonunu ve mimarisini, von Neumann makinesinin temellerini, komut seti mimarilerini, adresleme modlarını, montaj programlamayı, işlemci ve kontrol tasarımını, CISC ve RISC mimarilerini, bilgisayar aritmetiğini, bellek sistemlerini, ara bağlantı yapıları, G/Ç organizasyonu, ikincil depolama aygıtları, performans sorunları, paralel işleme ve çok çekirdekli bilgisayarlar ve grafik işleme birimleri. Bu dersin laboratuvarları, bilgisayar bileşenlerinin mantıksal tasarımına, montaj programlamasına ve basit bir mikroişlemci ve bileşenlerinin bir donanım tanımlama dili kullanılarak tasarımına odaklanacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar Organziasyonu ve mimarisine giriş, bilgisayar tasarımının evrimi
,Bilgisayarın başlıca parçaları, bu parçalarında kendi aralarında ve bilgisayar dışı parçalarla iletişimi,İç ve dış hafıza birimleri,Giriş ve çıkış birimlerinin incelenmesi,Bilgisayar aritmetiği, sayı düzenleri,Dijital mantık,İşlemcilerin iç yapısı ve organizasyonu,Boruhattı,RISC mimarisi,Çok işlemcili sistemler ,Paralel İşlemciler,Proje sunumları,Genel Amaçlı Grafik İşleme Birimi,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilgisayar organizasynou alanındaki en son mimari ve teknolojk gelişmeleri tanımak ve takip etmek
Bilgisayar donanımını tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli modern araç ve teknikleri bulma, seçme ve kullanma becerisi
Bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, temel bilgisayar donanımını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme becerisi
Bilgisayar organizasyonu konusunda yeterli bilgi birikimi kazanmak
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgisayar Organziasyonu ve mimarisine giriş, bilgisayar tasarımının evrimi
Ders Kitabı Bölüm 1
2Bilgisayarın başlıca parçaları, bu parçalarında kendi aralarında ve bilgisayar dışı parçalarla iletişimiDers Kitabı Bölüm 2,3
3İç ve dış hafıza birimleriDers Kitabı Bölüm 6
4Giriş ve çıkış birimlerinin incelenmesiDers Kitabı Bölüm 7
5Bilgisayar aritmetiği, sayı düzenleriDers Kitabı Bölüm 9, 10
6Dijital mantıkDers Kitabı Bölüm 11
7İşlemcilerin iç yapısı ve organizasyonuDers Kitabı Bölüm 14
8BoruhattıDers Kitabı Bölüm 19
9RISC mimarisiDers Kitabı Bölüm 14
10Çok işlemcili sistemler Ders Kitabı Bölüm 17
11Paralel İşlemcilerDers Kitabı Bölüm 18
12Proje sunumları
13Genel Amaçlı Grafik İşleme BirimiDers Kitabı Bölüm 19
14Proje sunumları
Kaynak
William Stallings Computer Organization and Architecture 9th Edition
Harris and Harris Digital Design and Architecture 2nd Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme14342
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi13030
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer111
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı12560
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)225
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(225/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU-Bahar Dönemi3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersi VerenlerProf.Dr. Selim AKYOKUŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı bilgisayar sistemleri donanımının organizasyonunu ve mimarisini, von Neumann makinesinin temellerini, komut seti mimarilerini, adresleme modlarını, montaj programlamayı, işlemci ve kontrol tasarımını, CISC ve RISC mimarilerini, bilgisayar aritmetiğini, bellek sistemlerini, ara bağlantı yapıları, G/Ç organizasyonu, ikincil depolama aygıtları, performans sorunları, paralel işleme ve çok çekirdekli bilgisayarlar ve grafik işleme birimleri. Bu dersin laboratuvarları, bilgisayar bileşenlerinin mantıksal tasarımına, montaj programlamasına ve basit bir mikroişlemci ve bileşenlerinin bir donanım tanımlama dili kullanılarak tasarımına odaklanacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Bilgisayar Organziasyonu ve mimarisine giriş, bilgisayar tasarımının evrimi
,Bilgisayarın başlıca parçaları, bu parçalarında kendi aralarında ve bilgisayar dışı parçalarla iletişimi,İç ve dış hafıza birimleri,Giriş ve çıkış birimlerinin incelenmesi,Bilgisayar aritmetiği, sayı düzenleri,Dijital mantık,İşlemcilerin iç yapısı ve organizasyonu,Boruhattı,RISC mimarisi,Çok işlemcili sistemler ,Paralel İşlemciler,Proje sunumları,Genel Amaçlı Grafik İşleme Birimi,Proje sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bilgisayar organizasynou alanındaki en son mimari ve teknolojk gelişmeleri tanımak ve takip etmek
Bilgisayar donanımını tasarlamak ve gerçeklemek için gerekli modern araç ve teknikleri bulma, seçme ve kullanma becerisi
Bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak, temel bilgisayar donanımını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlayabilme becerisi
Bilgisayar organizasyonu konusunda yeterli bilgi birikimi kazanmak
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bilgisayar Organziasyonu ve mimarisine giriş, bilgisayar tasarımının evrimi
Ders Kitabı Bölüm 1
2Bilgisayarın başlıca parçaları, bu parçalarında kendi aralarında ve bilgisayar dışı parçalarla iletişimiDers Kitabı Bölüm 2,3
3İç ve dış hafıza birimleriDers Kitabı Bölüm 6
4Giriş ve çıkış birimlerinin incelenmesiDers Kitabı Bölüm 7
5Bilgisayar aritmetiği, sayı düzenleriDers Kitabı Bölüm 9, 10
6Dijital mantıkDers Kitabı Bölüm 11
7İşlemcilerin iç yapısı ve organizasyonuDers Kitabı Bölüm 14
8BoruhattıDers Kitabı Bölüm 19
9RISC mimarisiDers Kitabı Bölüm 14
10Çok işlemcili sistemler Ders Kitabı Bölüm 17
11Paralel İşlemcilerDers Kitabı Bölüm 18
12Proje sunumları
13Genel Amaçlı Grafik İşleme BirimiDers Kitabı Bölüm 19
14Proje sunumları
Kaynak
William Stallings Computer Organization and Architecture 9th Edition
Harris and Harris Digital Design and Architecture 2nd Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
2
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
3
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
4
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
5
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
6
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
7
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
8
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
10
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 16:45Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:50