Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİYOSENSÖRLER3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gülsen Betül AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTanısal testler, farmasötik araştırmalar ve çevresel izleme uygulamaları bağlamında küçük molekülleri, DNA, proteinleri ve hücreleri tespit etmek için kullanılan temel mühendislik prensipleri. Elektrokimya, flüoresans, akustik ve optikler dahil olmak üzere biyosensör yaklaşımları; transdüser yüzeylere biyomolekül eki için yöntemler de dahil olmak üzere seçici yüzey kimyasının yönleri; bisensör performansının karakterizasyonu; kan glikozu tespiti; floresan DNA mikrodizileri; etiketsiz biyoçipler; boncuk bazlı analiz yöntemleri. Vaka çalışmaları ve ticari biyosensör analizi.
Dersin İçeriğiBu ders; Biyosensörlere Giriş,Biyolojik biyosensör elemanları,Biyolojik elemanların immobilizasyonu,Elektrokimyasal dönüştürücüler,Optik dönüştürücüler,Piezoelektrik dönüştürücüler,İmmünosensörler,Performans parametreleri,Kırmık-üstü lab biyosensörleri,Nanobiosensörler,Biyosensör uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Önemli biyosensör gruplarının çalışmasının altında yatan temel konseptlerin kavranması1, 10, 12, 13A, C
Biyosensörlerin karakterizasyonu, karşılaştırılması ve uygulamaya yönelik dizayn eldilmesinin öğrenilmesi1, 10, 12, 13A, C
Biyokimyasal fonksiyonelliğin biyosensör dönüştürücüler ile etkileşiminin anlaşılması1, 10, 12, 13A, C
Tanı testlerinde, yaşam bilimleri araştırma çalışmalarında ve çevresel takipte biyosensör uygulamalarının kavranması1, 10, 12, 13A, C
Öğrencilerin yeni geliştirilen önemli biyosensör sistemlerine aşina edilmesi1, 10, 12, 13A
Yeni tanı teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik düşünce yapısının öğrencilere aktarılması ve öğrenilenlerin diğer öğrenciler ile etkileşimi1, 10, 12, 13A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Biyosensörlere Giriş
2Biyolojik biyosensör elemanları
3Biyolojik elemanların immobilizasyonu
4Elektrokimyasal dönüştürücüler
5Optik dönüştürücüler
6Piezoelektrik dönüştürücüler
7İmmünosensörler
8Performans parametreleri
9Kırmık-üstü lab biyosensörleri
10Nanobiosensörler
11Biyosensör uygulamaları
Kaynak
Gennady Evtugyn, "Biosensors: Essentials", Springer, 2014
Jeong-Yeol Yoon, "Introduction to Biosensors", Springer, 2016

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu