Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SİNYALLER VE SİSTEMLER3+248
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin 1) Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini, 2) Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini, 3) Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi, 4) Fourier serisi ve dönüşümlerini, 5) Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımı, ve 6) kesikli sistemler için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamaktır. Bu amaçlar çerçevesinde öğrencilerin Matlab’ı kullanarak problem çözmelerine imkan tanınacaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders Bilgileri ve Sinyallere Giriş,Temel Sinyaller,Sürekli Zaman Sistemleri ,Evrişim,Fourier Serileri - Sürekli Zaman ,Fourier Dönüşümü : Sürekli Zaman,Laplace Dönüşümü,Ara-sınav,Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulanışı,Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere Uygulamaları,Kesikli Zaman Sinyaller ve Sistemler,Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık Zaman,Kesikli Zaman Fourier Dönüşümü,Z-Dönüşümü; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sürekli ve kesikli zaman sinyallerinin gösterim ve karakteristiklerini anlama1, 13, 15, 9A, C, E
2. Sistemlerin tanımı ve özelde doğrusal ve zamanla değişmeyen sistemlerin karakteriskleri ve matematiksel gösterimleri ile zaman ve frekans alanındaki analizlerini gerçekleştirebilmek. 1, 13, 15, 9A, C, E
3. Sistem çıkış sinyallerinin konvolüsyon ile gerçekleştirmeyi edinmek. 1, 13, 15, 9A, C, E
4. Fourier serisi ve dönüşümlerini yerinde kullanabilme yeteneğinin gelişmesi. 1, 13, 15, 9A, C, E
5. Laplace dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını öğrenmek. 1, 13, 15, 9A, C, E
6. Kesikli zaman sistemleri için Z-dönüşümü ile bu dönüşümün sistem analizlerinde kullanımını anlamasını sağlamak.1E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders Bilgileri ve Sinyallere GirişDers Sunu 1 ve 2, Ders kitabı Bölüm 1 & 2
2Temel SinyallerDers Sunu 3, Ders kitabı Bölüm 1 ve 2
3Sürekli Zaman Sistemleri Ders Sunu 4, Ders kitabı Bölüm 3
4EvrişimDers Sunu 5, Ders Kitabı Bölüm 3
5Fourier Serileri - Sürekli Zaman Ders Sunu 6, Ders Kitabı Bölüm 4
6Fourier Dönüşümü : Sürekli ZamanDers Sunu 7, Ders Kitabı Bölüm 4
7Laplace DönüşümüDers Sunuları 8, Ders Kitabı Bölüm 9
8Ara-sınavDers Sunuları 1-8, Ders Kitabı Bölüm 1-4.
9Fourier Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulanışıDers Sunu 9, Ders Kitabı Bölüm 4-6
10Laplace Dönüşümünün Sinyal ve Sistemlere UygulamalarıDers Sunu 10, Ders Kitabı Bölüm 4-6
11Kesikli Zaman Sinyaller ve SistemlerDers Sunuları 11, Ders Kitabı Bölüm 8
12Fourier Serileri ve Dönüşümü : Ayrık ZamanDers Sunu 12, Ders Kitabı Bölüm 10
13Kesikli Zaman Fourier DönüşümüDers Sunu 13, Ders Kitabı Bölüm 11
14Z-DönüşümüDers Sunuları 14, Ders Kitabı Bölüm 12
Kaynak
Signals and Systems, Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, and S. Hamid Nawab, 2nd Edition, Prentice-Hall, 1997.
Diğer Sinyal ve Sistem Dersleri MIT Sinyaller ve Sistemler Dersi https://ocw.mit.edu/resources/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu