Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DİLİ I2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYerli ve yabancı öğrencilerin Türk Diliyle ilgili eksikliklerini gidermek. Türkçeyi güzel kullanan yazarlardan örnek metinlerle yazılı ve sözlü anlatımlarını geliştirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Dilin Tanımı ve İşlevi ,Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri ,Yeryüzündeki Diller ,Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları ,Yazılı Anlatım : Kompozisyon ,Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları ,Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ,Konuşma Dili - Yazı Dili ,"Türkçe Zengin Bir Dil midir?" ,Türklerin Kullandığı Alfabeler ,Ses ve Ses Olayları ,Başlıca Yazım Kuralları ,Şekil Bilgisi ,Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenerek, yeryüzündeki yayılma alanını tanır. 1, 2A
2. Dilin tanımı ve fonksiyonunu örneklerle kavrar, bu konuda fikir yürütür. 1, 2A
3. Dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi anlar ve dilin önemini vurgulayan yazıları araştırır. 1, 2A
4. Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yerini belirler, yeryüzüne dağılışını gözlemler. 1, 2A
5. Türkçe'nin tarihi devrelerini tartışır. 1, 2A
6. Türk dilinin doğru yazımını gerçekleştirir. 1, 2A
7. Türkçe'yi doğru konuşmak ve doğru yazmak için çaba gösterir. 1, 2A
8. Türkçe'nin yozlaşması hakkında görüş bildirir. 1, 2A
9. Dili doğru kullanma, zengin bir kelime hazinesine sahip olmanın yararlarını kavrar. 1, 2A
10. Türkçe'nin ses, biçim, cümle ve anlam bilgisi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2A
11. Türkçe'de yapılan dil yanlışlarının sebepleri hakkında görüş bildirir ve “Dil yanlışları nasıl azaltılabilir?” konusunda tartışma yapar. 1, 2A
12. Türk Dili'nin grameriyle ilgili bilgisini genişletir. 1, 2A
13. Dil kirlenmesi veya dil bozulması hakkında sorgulama yapar. 1, 2A
14. Türkçe'nin başka dillere etkisini araştırır. 1, 2A
15. Yabancı dillerin Türkçe'ye etkisi hakkında fikir yürütür. 1, 2A
16. Dilekçe, tutanak, rapor vb. şeyler yazar. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dilin Tanımı ve İşlevi İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
2Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
3Yeryüzündeki Diller Languages on Earth
4Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
5Yazılı Anlatım : Kompozisyon İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
6Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
7Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
8Konuşma Dili - Yazı Dili İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
9"Türkçe Zengin Bir Dil midir?" İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
10Türklerin Kullandığı Alfabeler İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
11Ses ve Ses Olayları İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
12Başlıca Yazım Kuralları İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
13Şekil Bilgisi İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
14Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri İlgili konunun ders kitabından çalışılması.
Kaynak
Konu ile ilgili bazı makale ve dijital dokümanlar.
1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul 1986. 2. Rekin Ertem-İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Istanbul 2010. 3. Yakup Karsoy v.dğr. Üniversiteler için Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Konya 2009. 4.Yakup Yılmaz, Türkçede Dil Yanlışları,istanbul 2010. 5.Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 1999.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu