Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüOrtak Zorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Atakan MANGIR
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışma hayatında karşılaşabileceği iş sağlığı ve güvenliği risklerini tanımlamak ve korunma yöntemlerini belirlemek
Dersin İçeriğiBu ders; İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş ve İSG Kültürü
,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-
,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.,6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu .
,İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşverenin Yükümlük ve Sorumlulukları ,Asıl işveren alt işveren ilişkileri ve sözleşmeler

,İSG Risk Analizi
,İş kazası ve meslek hastalıklarının Tanımı, Maliyeti ve Hukuki Sonuçları
,Yapı işlerinde iş güvenliği
,Yapı işlerinde iş güvenliği(Asbest)-

,Fiziksel risk etmenleri
,Kimyasal Risk etmenleri-

,Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,,Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş güvenliği ile ilgili kavram ve yönetmelikleri tanımlayabilecek 2. Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını bilecektir 3. Yapı işlerinde karşılaşabileceği Tehlikeler tanımlayabilecek 4. Çalışma hayatında karşılaşabileceği risk etmenlerini tanıyabilecek belirleyebilecek 1, 12, 2, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş ve İSG Kültürü
2Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları-
3
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.
46331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu .
5İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşverenin Yükümlük ve Sorumlulukları
6Asıl işveren alt işveren ilişkileri ve sözleşmeler

7İSG Risk Analizi
8İş kazası ve meslek hastalıklarının Tanımı, Maliyeti ve Hukuki Sonuçları
9Yapı işlerinde iş güvenliği
10Yapı işlerinde iş güvenliği(Asbest)-

11Fiziksel risk etmenleri
12Kimyasal Risk etmenleri-

13Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
14Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri
Kaynak
Eğitim Sunuları Öğrencilere verilecektir.
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 30
Genel Sınavın Başarıya Oranı 70
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu