Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+2 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR, Doç.Dr. Hakan DOĞAN, Prof.Dr. Selim AKYOKUŞ, Prof.Dr. Hasan Fehmi ATEŞ, Prof.Dr. Reda ALHAJJ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar mühendisliğini açıklamak ve temel çalışma alanlarını tasvir etmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Profesyonel mühendislik mesleğine ve kariyerine giriş. ,Mühendislik tasarımına giriş. ,Devreler,Devreler,Sinyaller ve Sistemler,Sinyaller ve Sistemler,Sonlu Otomat,Sınav Haftası,Mühendislikte olasılık ve istatistik,Bilgisayar Bilimlerine Bir Giriş,Veri Bilimi,Algoritmalara Giriş,Makine öğrenmesi ve Yapay Zekası,Yazılım Mühendisliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bilgisayar mühendisliğini tanımlar. 1, 10, 14, 2 A, C
2. Bilgisayar mühendisliği alanlarını açıklar. 1, 10, 14 A, C
3. Toplumsal, profesyonel ve etik konularını örnekler. 1, 14, 2, 3 A, C
4. Yenilikçilik ve girişimcilik konularını aktarır. 1, 10, 14, 3 A, C
5. Kompleks bir sistemin tasarımı için gerekli adımları öğrenir. 1, 13, 9 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Profesyonel mühendislik mesleğine ve kariyerine giriş. Ders sunum notları, 1. Hafta
2 Mühendislik tasarımına giriş. Ders sunum notları, 2. Hafta
3 Devreler Ders sunum notları, 3. Hafta
4 Devreler Ders sunum notları, 3. Hafta
5 Sinyaller ve Sistemler Ders sunum notları, 5. Hafta
6 Sinyaller ve Sistemler Ders sunum notları, 5. Hafta
7 Sonlu Otomat Ders sunum notları, 7. Hafta
8 Sınav Haftası 7. Haftaya kadarki tüm ders sunum notları
9 Mühendislikte olasılık ve istatistik Ders sunum notları, 9. Hafta
10 Bilgisayar Bilimlerine Bir Giriş Ders sunum notları, 10. Hafta
11 Veri Bilimi Ders sunum notları 11. Hafta
12 Algoritmalara Giriş Ders sunum notları 12. Hafta
13 Makine öğrenmesi ve Yapay Zekası Ders sunum notları 13. Hafta
14 Yazılım Mühendisliği Ders sunum notları 14. Hafta
Kaynaklar
Powerpoint sunumları
1. Saeed Moaveni, “Engineering Fundamentals: An Introduction to Engineering” Cengage Learning, 5th edition. 2. http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/Syllabus/MIT6_01SCS11_notes.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 2 26
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 4 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 6 6
Proje Sunumu / Seminer 1 24 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu