Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRONİK I 3+2 4 8
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Hakan DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı yarıiletken teorisini ve elektronik devre elemanlarını tanıtmak ve bu elemanların temel devrelerde uygulamalarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş. Güçlendiricilere giriş. PN jonksiyonların özeti.,Diyotlar Diyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcı,BJT ve MOS fiziğinin özeti.,BJT ve MOSFET AC modeli.,Tranzistör DC besleme,Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları.,1 tranzistör güçlendiriciler,Akım kaynakları, kaskod güçlendiriciler,Diferansiyel güçlendiriciler.,Aktif yükler, OPAMPlar.,Teleskobik ve katlı Opamplar.,Opamplara devam.,Frekans davranışına giriş.,Frekans davranışı ve final için özet.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Devre elemanlari karakteristiği, fiziği ve modelleri özeti. 1, 10, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 9
Diyotları ve diyotlu devreleri analiz eder. 1, 10, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 8, 9 A, C
BJT ve MOS elemanları ile 1 ve 2 transistörlü güçlendiriciler 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 8 A, C
Akım kaynakları, aktif yüklerin tasarımı ve analizi. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 3, 4 A, C
Sürücü devrelerin analizi. 1, 10, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4 A, C
OPAMP devrelerinin anlaşılması, analizi ve tasarımı. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 4, 8, 9 A, C
Entegre devrelerin frekans davranışına giriş. 1, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 8, 9 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Güçlendiricilere giriş. PN jonksiyonların özeti. Kitap bölümünü okuma.
2 Diyotlar Diyotlu devreler: rektifiye devreleri, limitleyiciler, voltaj katlayıcı Kitap bölümünü oku.
3 BJT ve MOS fiziğinin özeti. Kitap bölümünü oku.
4 BJT ve MOSFET AC modeli. Kitap bölümünü oku
5 Tranzistör DC besleme Kitabı oku
6 Rezistör dejenerasyon, akım kaynakları. Kitabı oku.
7 1 tranzistör güçlendiriciler Kitabı oku
8 Akım kaynakları, kaskod güçlendiriciler Kitabı oku.
9 Diferansiyel güçlendiriciler. Kitabı oku.
10 Aktif yükler, OPAMPlar. Kitabı oku.
11 Teleskobik ve katlı Opamplar. Kitabı oku
12 Opamplara devam. Kitabı oku.
13 Frekans davranışına giriş. Kitabı oku.
14 Frekans davranışı ve final için özet. Kitabı oku.
Kaynaklar
Sedra/Smith: Microelectronic Circuits, 7E
Gray, Hurst, Lewis, and Meyer: “Analysis and design of Analog Integrated Circuits”, 4th Edition

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi
X
0
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
X
0
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
0
4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
0
5. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
0
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
0
7. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
X
0
8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
0
9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
X
0
10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
X
0
11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   30
Genel Sınavın Başarıya Oranı   70
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 9 2 18
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 8 80
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu