Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bilişim ve yönetim araçları konusunda bilime katkı sağlayan, sektördeki teknik ve üst düzey iş gücünde yerini alarak işletmeleri bilişimle donatıp, yönetebilecek ve alanında değer yaratabilecek adaylar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS1124390 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 5
YBS1124240 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
YBS1124250 MATEMATİK I Türkçe 3 5
YBS1152870 EKONOMİNİN TEMELLERİ Türkçe 3 5
YBS1141250 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 5
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS1212721 SUNUM VE YAZIM TEKNİKLERİ Türkçe 3 5
YBS1254220 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMALAR Türkçe 3 5
YBS1224290 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
YBS1224320 MATEMATİK II Türkçe 3 5
YBS1224220 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS2134130 WEB TASARIMI TEMELLERİ Türkçe 3 4
YBS2134100 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Türkçe 3 5
YBS2134150 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
YBS2154030 E-TİCARET Türkçe 2 5
YBS2190190 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
YBS2134110 İSTATİSTİK I Türkçe 3 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS2290210 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
YBS2234180 ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI Türkçe 2 4
YBS2224280 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 3 4
YBS2234170 PROGRAMLAMA DİLLERİ II Türkçe 3 5
YBS2234160 İSTATİSTİK II Türkçe 3 5
YBS2212408 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Türkçe 3 6
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS3157430 İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ Türkçe 3 5
YBS3157420 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Türkçe 3 4
YBS3157440 VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 3 4
YBS3113604 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMALARI Türkçe 3 5
YBS3159810 PAZARLAMANIN İLKELERİ Türkçe 3 5
YBS3170750 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Türkçe 3 5
YBS3134260 LOJİSTİK YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YBS3154060 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3 5
YBS3170740 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE E-İŞLETME Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS3257480 GÖRSEL PROGRAMLAMA Türkçe 3 4
YBS3234540 İŞ VE MESLEK AHLAKI Türkçe 2 2
YBS3257490 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Türkçe 3 4
YBS3257260 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 5
YBS3256360 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YBS3257540 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Türkçe 3 5
YBS3257470 SÜREÇ ANALİZİ Türkçe 3 5
YBS3257520 YAPAY ZEKA Türkçe 3 5
YBS3270760 BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMA Türkçe 3 5
YBS3224310 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YBS3265230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 4 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS4170770 VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI Türkçe 3 5
YBS4170820 OYUN TEORİSİ Türkçe 3 5
YBS4170810 DİJİTAL PAZARLAMA Türkçe 3 5
YBS4111488 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 5
YBS4170790 BİLİŞİM HUKUKU Türkçe 3 5
YBS4157460 MOBİL PROGRAMLAMA Türkçe 3 5
YBS4170840 BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 10
YBS4170870 SEMİNER Türkçe 5
YBS4170850 SEKTÖREL UYGULAMA Türkçe 15
YBS4170780 BİLİŞİM PROJELERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YBS4157350 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YBS4213613 LİSANS BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 20
YBS4210849 DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI Türkçe 3 5
YBS4212311 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YBS4213614 STAJ Türkçe 10

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bilişim ve yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
Bilişim ve yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bilişim ve yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
Bilişim ve yönetim alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Bilişim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilişim ve yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Masaüstü, mobil, web gibi farklı platform yazılımlarını tek başına ve/veya bir ekip içerisinde yazar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALGORİTMA VE VERİ YAPILARI 021000200000
BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMA 300024402020
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 434412110010
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 000000005530
DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI 201133311111
EKONOMİNİN TEMELLERİ 000000001050
GİRİŞİMCİLİK 000055555552
GÖRSEL PROGRAMLAMA 005040400005
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 200000302050
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 100020102030
İSTATİSTİK I 052000300030
İSTATİSTİK II 052000300030
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 300032003330
İŞLETMELERDE NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ 154000400030
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA 305055401015
LOJİSTİK YÖNETİMİ 522002503231
MATEMATİK I 040001000010
MATEMATİK II 040001000010
MESLEKİ İNGİLİZCE I 202502050020
MESLEKİ İNGİLİZCE II 100502050000
MOBİL PROGRAMLAMA 102040000005
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 110023305440
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 405040500005
OYUN TEORİSİ 253002400020
PROGRAMLAMA DİLLERİ I 104000200001
PROGRAMLAMA DİLLERİ II 003011400004
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMALAR 003010200001
SEKTÖREL UYGULAMA 315054504012
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 415030300003
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 154351151010
STRATEJİK YÖNETİM 300003303330
SÜREÇ ANALİZİ 100032300000
VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI 325003400050
VERİ TABANI VE VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 003021000003
WEB TASARIMI TEMELLERİ 102010300004
YAPAY ZEKA 045040000040
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 400001100000
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 400022303220
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 253022200030
İlişkili ders sayısı / 39/57625480186454902241257042
İlişki ağırlığı233322332323

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu