Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL PAZARLAMA -Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, dijital pazarlama ilkeleri, dijital pazarlama ile ilgili temel kavramlar, dijital pazarlama çevresi ve araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dijital Pazarlamaya Giriş,Dijital Pazarlama Temelleri,Çevrimiçi pazaryeri analizi: Mikro Çevre,Dijital Makro Çevre,Dijital Pazarlama Stratejisi,Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / I,Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / II,Dijital platformları kullanarak veriye dayalı ilişkisel pazarlama,Dijital Müşteri Deneyimi Sunmak,Dijital Medya için Kampanya Planlaması,Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / I,Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / II,Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / I,Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dijital pazarlamaya ilişkin temel konuları ifade edebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Dijital pazarlama kavramını açıklar. 10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazar türlerini sınıflar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
2. Dijital Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tüketicilerin dijital satınalma kararlarını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Örgütsel pazarda dijital satınalma karar sürecini değerlendirir. 10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Dijital Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Dijital Pazarlama bileşenlerini kullanır.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
4. Dijital müşteri deneyimi bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Dijital müşteri deneyimi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Dijital müşteri deneyimi kavramının bileşenlerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Dijital müşteri deneyimi ve müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Dijital kanal performansı değerlendirmesini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Dijital kanal performansı metriklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Platform bazlı performans metriklerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Dijital kanal performansını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dijital Pazarlamaya Giriş
2Dijital Pazarlama Temelleri
3Çevrimiçi pazaryeri analizi: Mikro Çevre
4Dijital Makro Çevre
5Dijital Pazarlama Stratejisi
6Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / I
7Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / II
8Dijital platformları kullanarak veriye dayalı ilişkisel pazarlama
9Dijital Müşteri Deneyimi Sunmak
10Dijital Medya için Kampanya Planlaması
11Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / I
12Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / II
13Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / I
14Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / II
Kaynak
1. Digital Marketing, 8th Editon, Pearson, Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick, 2022
2. Marketing in the Round: How to Develop an Integrated Marketing Campaign in the Digital Era, Gini Dietrich & Geoff Livingston, Que Pub, 2012 3. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler Northwestern & Gary Armstrong - 9780136713982

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme6530
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler10110
Proje Sunumu / Seminer2510
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı2510
Toplam İş Yükü (Saat)147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(147/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL PAZARLAMA -Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, dijital pazarlama ilkeleri, dijital pazarlama ile ilgili temel kavramlar, dijital pazarlama çevresi ve araçları ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dijital Pazarlamaya Giriş,Dijital Pazarlama Temelleri,Çevrimiçi pazaryeri analizi: Mikro Çevre,Dijital Makro Çevre,Dijital Pazarlama Stratejisi,Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / I,Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / II,Dijital platformları kullanarak veriye dayalı ilişkisel pazarlama,Dijital Müşteri Deneyimi Sunmak,Dijital Medya için Kampanya Planlaması,Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / I,Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / II,Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / I,Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dijital pazarlamaya ilişkin temel konuları ifade edebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Dijital pazarlama kavramını açıklar. 10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Pazar türlerini sınıflar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Mikro ve Makro pazarları karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
2. Dijital Pazarlama yöneticilerinin karşılaşabilecekleri sorunları çözebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Tüketicilerin dijital satınalma kararlarını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Örgütsel pazarda dijital satınalma karar sürecini değerlendirir. 10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Pazar bölümlendirmesini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Dijital Pazarlama bileşenlerini açıklayabilecektir10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Dijital Pazarlama bileşenlerini kullanır.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Tutundurma faaliyetlerini planlar.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Dağıtım kanallarını karşılaştırır.10, 12, 13, 16, 9A
4. Dijital müşteri deneyimi bileşenlerini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Dijital müşteri deneyimi kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Dijital müşteri deneyimi kavramının bileşenlerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Dijital müşteri deneyimi ve müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Dijital kanal performansı değerlendirmesini açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Dijital kanal performansı metriklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Platform bazlı performans metriklerini tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Dijital kanal performansını değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dijital Pazarlamaya Giriş
2Dijital Pazarlama Temelleri
3Çevrimiçi pazaryeri analizi: Mikro Çevre
4Dijital Makro Çevre
5Dijital Pazarlama Stratejisi
6Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / I
7Dijital Markalama ve Pazarlama Karması / II
8Dijital platformları kullanarak veriye dayalı ilişkisel pazarlama
9Dijital Müşteri Deneyimi Sunmak
10Dijital Medya için Kampanya Planlaması
11Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / I
12Dijital Medya Kanalları Kullanarak Pazarlama İletişimi / II
13Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / I
14Dijital Kanal Performansının Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi / II
Kaynak
1. Digital Marketing, 8th Editon, Pearson, Dave Chaffey and Fiona Ellis-Chadwick, 2022
2. Marketing in the Round: How to Develop an Integrated Marketing Campaign in the Digital Era, Gini Dietrich & Geoff Livingston, Que Pub, 2012 3. Principles of Marketing, 18th edition, Pearson, 2021, Philip Kotler Northwestern & Gary Armstrong - 9780136713982

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:44Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:46