Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİKROEKONOMİ3+036
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 ( A ) Salı 11:00-11:45 ( A ) Salı 12:00-12:45 ( A ) Salı 12:45-13:30 ( B ) Perşembe 11:00-11:45 ( B ) Perşembe 12:00-12:45 ( B ) Perşembe 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı; iktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ekonomiye Giriş,Mikro Ekonomide Temel Kavramlar,Arz ve Talep ,Piyasa Dengesi ,Esneklik,Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi ,Üretim Süreci ,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası ,Monopol Piyasası ,Oligopol ve Monopolcü Rekabet ,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.1.Fiyat ve miktarı etkikeyen faktörleri çözümler1, 12, 15, 2A, C
1. Mikro iktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir.1, 12, 2A
1.1. Temel kavramları tanımlar.1, 12, 2A
1.2 Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir.1, 12, 2A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilecektir.1, 12, 15, 2A, C
2.2. Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar.1, 12, 15, 2A, C
3. Tüketici davranışlarını çözümleyebilecektir.1, 12, 15, 2A
3.1. Fayda kavramını çözümler1, 12, 15, 2A
3.2. Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler1, 12, 15, 2A
4. Firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 15, 2A
4.1. Üretim teknolojilerini çözümler1, 12, 15, 2A
4.2. Farklı maliyet türlerini çözümler1, 12, 15, 2A
4.3. Kar kavramını çözümler1, 12, 15, 2A
5. Piyasaları değerlendirebilecektir.1, 12, 15, 2A, C
5.1. Piyasa türlerini tanımlar.1, 12, 15, 2A, C
5.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder.1, 12, 15, 2A, C
5.3. Piyasaları karşılaştırır.1, 12, 15, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ekonomiye Giriş
2Mikro Ekonomide Temel Kavramlar
3Arz ve Talep
4Piyasa Dengesi
5Esneklik
6Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
7Üretim Süreci
8Kısa Dönem Maliyetler
9Uzun Dönem Maliyetler
10Faktör Piyasaları
11Tam Rekabet Piyasası
12Monopol Piyasası
13Oligopol ve Monopolcü Rekabet
14Konu Tekrarı
Kaynak
Case, Fair and Oster, Principles of Economics
Krugman and Welles, Microeconomics Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu