Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MARKA YÖNETİMİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, marka yönetiminde kullanılan temel pazarlama kavramlarına aşinalık geliştirmek ve bu kavramları rekabetçi pazarlama stratejileri geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Marka ve markalama kavramına giriş.,Müşteri Odaklı Marka Değeri ve Marka Konumlandırma,Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / I,Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / II,Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / II,Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama Programları Tasarlamak,Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / II,Dijital Çağda Markalaşma,Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / II,Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / I,Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Marka ve markalama kavramlarını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1 Marka kavramını tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Markalama kavramını ve tarihçesini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Marka kavramının temel karakteristik özelliklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2. Müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Müşteri odaklı marka değeri kavramının markalama ve tüketici davranışı konularındaki yerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Pozitif müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Negatif müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Marka Rezonans Piramidi kavramını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Marka rezonans piramidindeki aşamaları ifade eder.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Marka rezonans piramidindeki duygusal ve rasyonel rotaları ifade eder.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Marka rezonans piramidindeki tepe noktası rezonansı açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4. Marka elementlerini açıklayıp değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Marka ismi elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. URL elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Logo ve sembol elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Karakter elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.5. Slogan elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.6. Jingle elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.7. Ambalajlama elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Dijital dünyada markalamayı değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Dijital dünyadaki ilerlemeleri açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2 Dijital dünya ve markalama faaliyetleri ilişkisini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3 Dijital dünyada ücretli reklam kanallarının artı ve eksilerini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Marka ve markalama kavramına giriş.
2Müşteri Odaklı Marka Değeri ve Marka Konumlandırma
3Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / I
4Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / II
5Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / I
6Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / II
7Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama Programları Tasarlamak
8Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / I
9Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / II
10Dijital Çağda Markalaşma
11Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / I
12Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / II
13Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / I
14Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / II
Kaynak
1. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019 2. Building Strong Brands, David Aaker, Free Press, 1995 3. Managing Brand Equity, David Aaker, Free Press, 1991

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MARKA YÖNETİMİ-Güz Dönemi3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Fatih PINARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, marka yönetiminde kullanılan temel pazarlama kavramlarına aşinalık geliştirmek ve bu kavramları rekabetçi pazarlama stratejileri geliştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Marka ve markalama kavramına giriş.,Müşteri Odaklı Marka Değeri ve Marka Konumlandırma,Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / I,Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / II,Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / II,Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama Programları Tasarlamak,Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / II,Dijital Çağda Markalaşma,Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / I,Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / II,Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / I,Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / II; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Marka ve markalama kavramlarını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
1.1 Marka kavramını tanımlar.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Markalama kavramını ve tarihçesini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Marka kavramının temel karakteristik özelliklerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2. Müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Müşteri odaklı marka değeri kavramının markalama ve tüketici davranışı konularındaki yerini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Pozitif müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Negatif müşteri odaklı marka değeri kavramını açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
3. Marka Rezonans Piramidi kavramını açıklayabilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Marka rezonans piramidindeki aşamaları ifade eder.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Marka rezonans piramidindeki duygusal ve rasyonel rotaları ifade eder.10, 12, 13, 16, 9A
3.3. Marka rezonans piramidindeki tepe noktası rezonansı açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4. Marka elementlerini açıklayıp değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Marka ismi elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. URL elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.3. Logo ve sembol elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.4. Karakter elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.5. Slogan elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.6. Jingle elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
4.7. Ambalajlama elementini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5. Dijital dünyada markalamayı değerlendirebilecektir.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Dijital dünyadaki ilerlemeleri açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.2 Dijital dünya ve markalama faaliyetleri ilişkisini açıklar.10, 12, 13, 16, 9A
5.3 Dijital dünyada ücretli reklam kanallarının artı ve eksilerini değerlendirir.10, 12, 13, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Marka ve markalama kavramına giriş.
2Müşteri Odaklı Marka Değeri ve Marka Konumlandırma
3Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / I
4Marka Rezonansı ve Marka Değer Zinciri / II
5Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / I
6Marka Değeri Oluşturmak İçin Marka Unsurlarını Seçmek / II
7Marka Değeri Oluşturmak için Pazarlama Programları Tasarlamak
8Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / I
9Marka Değeri Oluşturmak İçin Bütünleşik Pazarlama İletişimi / II
10Dijital Çağda Markalaşma
11Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / I
12Marka Değeri Oluşturmak İçin İkincil Marka Çağrışımlarından Yararlanma / II
13Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / I
14Marka Değeri Ölçüm ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi / II
Kaynak
1. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th Edition, Kevin Keller, Pearson, 2019 2. Building Strong Brands, David Aaker, Free Press, 1995 3. Managing Brand Equity, David Aaker, Free Press, 1991

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
3
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
4
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
8
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
9
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:44Son Güncelleme Tarihi: 06/07/2022 - 14:46