Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
LİSANS BİTİRME PROJESİ3+0320
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Zafer ADIGÜZEL
Dersi VerenlerDoç.Dr. Elif BAYKAL, Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBitirme tezinin amacı; öğrencinin geçmiş dönemdeler de edindiği, bilgi ve becerileri kullanarak bir araştırma projesini gerçekleştirmesi ve sunmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Araştırma ve literature planlamasının genel ilkelerini açıklayabilmesi1, 3D
1.1. Bireysel çalışma özellikleri kazanabilecektir.1, 3D
2. Hipotezi doğrultusunda danışmanı ile birlikte bir araştırma planlayabilmesi1, 14, 3D
2.1. Veri tabanlarında araştırma yapabilir.1, 14, 3D
2.2. Başlık derecelerini belirleyebilir ve düzenleyebilir. 1, 14, 3D
3. Literature taraması ya da veri toplama ve değerlendirme yöntemlerini uygulayabilmesi1, 14, 3D
3.1. Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olabilecektir.1, 14, 3D
3.2. Proje ödevi/bitirme ödevi için kurallara uygun özet çıkarabilir.1, 14, 3D
4. Öğrencinin kavramları alan çalışmasına uygulama (teori ve pratik arasında ilişki kurabilme) becerisi kazanması.1, 14, 3D
4.1. Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca kazandığı kavramsal araçları ve becerileri bir planlama sürecinde kullanması konusunda bireysel deneyim kazanması.1, 14, 3D
5. Çalışmasını raporlayabilecektir.1, 14, 3D
5.1. Öğrencinin teorilerden faydalanarak ele aldığı konuyu kavramsallaştırma, işlemselleştirme ve neden-sonuç ilişkilerini kurarak açıklama becerisi kazanması.1, 14, 3D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
Kaynak
T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU: https://www.medipol.edu.tr//medium/document-file-330.vsf
1. Bilimsel Makale ve Tez Yazımı, Erhan Ayşan, Nobel Tıp Kitabevleri 2. Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır Ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Çeviri: Gülay Afikar Altay

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu