Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MAKROEKONOMİ3+036
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ayşe Saime DÖNER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeler ile bu ilkeler ışığında ulusal ekonomiye dair dinamiklerin ve ilgili politikaların nasıl işlediğini açıklamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Makro iktisada giriş,Milli gelir hesaplaması,Ekonomik Büyüme,Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem,Enflasyon,Para arzı ve para talebi,İşgücü piyasası ve işsizlik,Mal ve para piyasalarında toplam talep,Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu,Finansal krizler,Maliye ve para politikası,Uluslararası ticaret,Uluslararası finans,Makro iktisatta alternatif görüşler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Ekonominin nasıl işlediğini genel olarak açıklayabilecektir. 1, 14, 3A
1.1 Finansal piyasaların işleyişini anlatır. 1, 14, 3
1.2 Milli gelir ve istihdam gibi temel göstergeler üzerinden ekonomiyi değerlendirir.1, 14, 15, 3
1.3 Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklar.1, 14, 3
2. İktisat politikasına dair önerilerde bulunabilecektir. 1, 12, 14, 3A, E
2.1 Merkez Bankasının kararlarını değerlendirir.1, 12, 14, 3
2.2 Uygulanan para politikasını ve maliye politikasını teorik bağlamda eleştirir.1, 12, 14, 3
2.3 Ekonomik kalkınma için gerekli uzun dönemli iktisat politikaları hususunda yorum yapar.1, 14, 3
3. Güncel ekonomik olayları analiz edebilecektir. 1, 12, 14, 3A, E
3.1 Ekonomik büyüme ve istihdam düzeyi gibi reel büyüklüklerde yaşanan değişimleri yorumlar.1, 12, 14, 3
3.2 Döviz kuru ve faiz oranı gibi finansal göstergelerde yaşanan değişimlerin ekonomi üzerindeki etkisini tartışır.1, 12, 14, 3
3.3 Türkiye ekonomisinin genel durumunu yaşanan değişimler ışığında analiz eder. 1, 12, 14, 3
4. İktisadi ekolleri çeşitli açılardan karşılaştırabilecektir. 1, 14, 3A
4.1 Klasik iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar.1, 14, 3
4.2 Keynesçi iktisadın ekonomiye dair genel yaklaşımını yorumlar.1, 14, 3
4.3 Diğer iktisadi ekollerin iktisat politikası önerilerini genel olarak anlatır.1, 14, 3
5. Uluslararası ekonomik gelişmeleri değerlendirebilecektir. 1, 12, 14, 3A, E
5.1 Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerini anlatır.1, 12, 14, 3
5.2 Uluslararası finans piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirir.1, 12, 14, 3
5.3 Küresel ticarete dair ilişkileri yorumlar.1, 12, 14, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Makro iktisada giriş
2Milli gelir hesaplaması
3Ekonomik Büyüme
4Para, tasarruf, yatırım ve finansal sistem
5Enflasyon
6Para arzı ve para talebi
7İşgücü piyasası ve işsizlik
8Mal ve para piyasalarında toplam talep
9Toplam arz ve denge fiyat düzeyinin oluşumu
10Finansal krizler
11Maliye ve para politikası
12Uluslararası ticaret
13Uluslararası finans
14Makro iktisatta alternatif görüşler
Kaynak
Daron Acemoglu, David Laibson John list, "Economics", Pearson.
Karl E. Case et al. , Principles of Economics, Pearson USA

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu