Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıUluslararası Ekonomik kuruluşları (özellikle Türkiye'nin üyesi olduğu) incelemek
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin içeriği, açıklamalar ve tanışma.,IMF (Uluslararası Para Fonu ; tarihi, amaç ve hedefler),Dünya Bankası (tarihi, amaç ve hedefler),Dünya Bankası ve Grubu,GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ,Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO),Birleşmiş Milletler ve İlgili Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü, BM Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü,BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları EIB (Avrupa Yatırım Bankası), IDB (Islam Kalkınma Bankası), ADB (Asya Kalkınma Bankası), AFBD (Afrika Kalkınma Bankası),Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD,Bölgesel Ekonomik Birleşmeler,Avrupa Birliği (AB)
,Bölgesel Ekonomik Birleşmeler - EFTA, USMCA (NAFTA), ASEAN, ECOWAS, RECEP, CPTPP vb.,G7, G8, G20, D8, Yükselen Piyasalar, BRICS, BRIICS, CIVETS ülkeleri ,Genel Değerlendirme-Kısa Sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Uluslararası ekonomik örgütler hakkında (özellikle de Türkiye'nin üye olduğu) bilgi sahibi olmak 1, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9A, C
Uluslararası örgütlerden hangi verileri (göstergeleri) elde edebileceğini öğrenmek1, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9A, C
Türkiye'nin ekonomik performansını diğer ülkelerle kıyaslayabilme (kıyas yapabilme); bu konuda yayınlanan belli başlı küresel endeksleri yorumlayabilme 1, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9A, C
Türkiye'nin bilişim altyapısını ve yenilik performansını diğer ülkelerle kıyaslayabilme (kıyas yapabilme) (kıyas yapabilme); bu konuda yayınlanan belli başlı küresel endeksleri yorumlayabilme 1, 10, 12, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği, açıklamalar ve tanışma.
1IMF (Uluslararası Para Fonu ; tarihi, amaç ve hedefler)
3Dünya Bankası (tarihi, amaç ve hedefler)
4Dünya Bankası ve Grubu
5GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
6Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ/WTO)
7Birleşmiş Milletler ve İlgili Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü, BM Dünya Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü
8BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
9Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları EIB (Avrupa Yatırım Bankası), IDB (Islam Kalkınma Bankası), ADB (Asya Kalkınma Bankası), AFBD (Afrika Kalkınma Bankası)
10Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD
11Bölgesel Ekonomik Birleşmeler
12Avrupa Birliği (AB)
13Bölgesel Ekonomik Birleşmeler - EFTA, USMCA (NAFTA), ASEAN, ECOWAS, RECEP, CPTPP vb.
13G7, G8, G20, D8, Yükselen Piyasalar, BRICS, BRIICS, CIVETS ülkeleri
14Genel Değerlendirme-Kısa Sınav
Kaynak
Uluslar arası ekonomik kuruluşlarla ilgili sunumlar, videolar, makaleler ve kuruluşların kendi internet platformları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu