Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇALIŞMA EKONOMİSİ3+035
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hatice KARAHAN
Dersi VerenlerProf.Dr. Hatice KARAHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, emek piyasasının ana dinamiklerini ilgili geleneksel ve çağdaş konular eşliğinde incelemektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Çalışma Ekonomisine Giriş,Emek Arzı,Nüfus, Katılım Oranları ve Çalışma Saatleri,Beşeri Sermaye,Emek Talebi,Emek Piyasasında Denge,Ücretlerin Belirlenmesi,Ücret Yapısı,Emek Hareketliliği ve İşgücü Göçü,İşgücü Piyasasında Ayrımcılık,İşçi Sendikaları,İstihdam ve İşsizlik,Devlet Politikaları ve İşgücü Piyasası-1,Devlet Politikaları ve İşgücü Piyasası -2; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Emek piyasasındaki dengenin temellerini teorik olarak açıklayabilecektir.1, 14, 2, 3A, E
1.1 Konuya dair temel kavramlara hakim olur.
1.2 Piyasadaki emek arzını analiz eder.
1.3 Piyasadaki emek talebini analiz eder.
2. Beşeri sermayenin emek piyasasındaki rolünü anlayabilecektir.1, 14, 2, 3A, E
2.1 İşgücüne dair niteliksel dinamikleri açıklar.
2.2 Okul ve okul sonrası eğitimin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini tartışır.
3. Ücretlere dair dinamikleri teorik bir çerçevede analiz edebilecektir.1, 14, 2, 3A, E
3.1 Ücretlerin belirlenmesini ve işgücü tahsisini anlar.
3.2 Ücretlerin farklı piyasalardaki yapılarına hakim olur.
3.3 Telafi edici ücret farklılıklarını değerlendirir.
4. Emek piyasasını etkileyen çeşitli faktörleri açıklayabilecektir.1, 14, 2, 3A, E
4.1 İşgücü hareketliliğini anlar.
4.2 Emek piyasası ve göç arasındaki bağlantıyı kurar.
4.3 Emek piyasasındaki ayrımcılık hakkında yorum yapar.
5. Emek piyasasına dair politika önerileri geliştirebilecektir.1, 14, 2, 3A, E
5.1 Devlet ve emek piyasası arasındaki temel dinamikleri anlar.
5.2 Kamu sektöründeki istihdamı değerlendirir.
5.3 Emek piyasasının verimliliğini artırmak için öneriler geliştirir.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Çalışma Ekonomisine Giriş
2Emek Arzı
3Nüfus, Katılım Oranları ve Çalışma Saatleri
4Beşeri Sermaye
5Emek Talebi
6Emek Piyasasında Denge
7Ücretlerin Belirlenmesi
8Ücret Yapısı
9Emek Hareketliliği ve İşgücü Göçü
10İşgücü Piyasasında Ayrımcılık
11İşçi Sendikaları
12İstihdam ve İşsizlik
13Devlet Politikaları ve İşgücü Piyasası-1
14Devlet Politikaları ve İşgücü Piyasası -2
Kaynak
Contemporary Labor Economics, Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, David A. Macpherson, McGraw Hill, 12e Labor Economics, George J. Borja, McGraw Hill, 8e

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu