Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerde sosyal girişimciliğin kavramları, sunduğu fırsatlar ve zorlukları hakkında farkındalık yaratmak ve bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, yardımseverlik ve sosyal girişimcilik arasındaki benzerlik ve farkları analiz edebileceklerdir. Sosyal inovasyonlar da detaylı olarak incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal Girişimciliğin Doğası,Sosyal Girişimciler: Özellikler ve Yetkinlikler,Sosyal Girişimler için Fırsatları Keşfetmek,Sosyal Girişimler için Dış Çevreyi Yönetmek,Etkin Sosyal Girişim Modelleri Yaratmak, Sosyal Girişimlerde Fizibilite Analizi,Sosyal Girişimler için İş Planı Hazırlamak,Sosyal Girişimlşerde Pazarlama,Sosyal Girişimlerde Finansal Yönetim,Sosyal Girişimler İnsan Kaynağını Yönetmek,Sosyal Girişimlerde Yasal Konular,Sosyal Girişimleri Yönetmek ve Büyütmek,Sosyal Girişimlerde Exit (Çıkış) Stratejisi,Kurumsal Sosyal Girişimcilik,Sosyal Girişimcilikte Global Yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Sosyal girişimciliğe ilişkin temel konuları kavrayabilecek ve yorumlayabilecektir 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
1.1 Sosyal girişimcilik kavramını açıklar. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
1.2 Sosyal girişimcilik türlerini sınıflar. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
2. Sosyal girişimcilerin karşılaşabilecekleri sorunları çözebilecek genel bakış açısı kazanabilecektir. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
2.1 Evaluate external environment. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
2.2 Sosyal girişimler için fırsatları değerlendirir. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
3. Sosyal girişimciliğin bileşenlerini açıklar. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
3.1 Sosyal girişimcilikteki finansal konuları analiz eder. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
3.2 Sosyal girişimlerdeki yasal konuları analiz eder. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
3.3 Sosyal girişimlerdeki insan kaynakları sorunlarını çözümler. 1, 12, 15, 18, 3 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Girişimciliğin Doğası
2 Sosyal Girişimciler: Özellikler ve Yetkinlikler
3 Sosyal Girişimler için Fırsatları Keşfetmek
4 Sosyal Girişimler için Dış Çevreyi Yönetmek
5 Etkin Sosyal Girişim Modelleri Yaratmak, Sosyal Girişimlerde Fizibilite Analizi
6 Sosyal Girişimler için İş Planı Hazırlamak
7 Sosyal Girişimlşerde Pazarlama
8 Sosyal Girişimlerde Finansal Yönetim
9 Sosyal Girişimler İnsan Kaynağını Yönetmek
10 Sosyal Girişimlerde Yasal Konular
11 Sosyal Girişimleri Yönetmek ve Büyütmek
12 Sosyal Girişimlerde Exit (Çıkış) Stratejisi
13 Kurumsal Sosyal Girişimcilik
14 Sosyal Girişimcilikte Global Yaklaşımlar
Kaynaklar
Ders Notları, Konu ile ilgili web siteleri, powerpoint sunumlar, Senem Besler, Sosyal Girişimcilik, Beta Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 3 10 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 5 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 2 10 20
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 2 5 10
Toplam İş Yükü (Saat) 162
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu