Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersi Verenler Doç.Dr. Tuba BOZAYKUT BÜK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sürdürülebilirliğin işletme fonksiyonları ve stratejilerine nasıl entegre edileceğinin incelenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş,Sürdürülebilirlik ile ilgili Temel Kavramlar,Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri,Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri,Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi,Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi,Üretim Süreci, AR-Ge, Operasyon ve Lojistik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik ,İnsan Kaynakları ,Pazarlama ve IT Fonksiyonlarına Sürdürülebilirliği Entegre Etme,Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik ,Sürdürülebilirlik İletişimi,Sürdürülebilirlik Mekanizmaları,Sürdürülebilirlik ve Inovasyon,Sosyal Girişimcilik; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşletme ve işletme yönetimi ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 1, 2, 3
1.1. İşletmeyi ve işletmelerin varoluş amaçlarını tanımlar.
1.2. İşletme fonksiyonlarını açıklar.
1.3. İşletme yönetimi sürecini açıklar.
2. Sürdürülebilirlik ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. 21 C
2.1. Sürdürülebilir kalkınma kavramını, gelişimini ve kapsayıcı piyasalar kavramını anlatır.
2.2. Sürdürülebilirliği, paydaş teorisi çerçevesinde değerlendirir.
2.3. Porter'ın Paylaşılan Değer yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilirliği değerlendirir.
3. Stratejik yönetim ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi tartışabilecektir. C
3.1. Yönetim kademelerine göre strateji belirleme ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiyi tartışır.
3.2. Sürdürülebilirlik ile ilgili strateji geliştirmenin önemini ve gerekliliğini tartışır.
3.3. Sürdürülebilirliği stratejilere entegre edecek mekanizmaları tartışır.
4. Sürdürülebilirliği, işletme fonksiyonlarına nasıl entegre edeceğini tartışabilecektir. C
4.1. Sürdürülebilir üretim sürecini açıklar.
4.2. İnsan kaynakları yönetimi vasıtasıyla sürdürülebilirlik kültürünün yayılmasını tartışır.
4.3. AR-GE'nin sürdürülebilir iş süreçleri ve tasarımında rolünü açıklar.
4.4. Operasyon yönetimi ve lojistikte sürdürülebilirlik araçlarını açıklar.
4.5. Pazarlama ve satış fonksiyonlarına sürdürülebilirliğin entegre edilmesini tartışır.
5. Kurumsal sürdürülebilirlik mekanizmalarını açıklayabilecektir. 1, 2, 21, 3 C
5.1. Uluslararası sürdürülebilirlik norm ve standartlarını açıklar.
5.2. Uluslararası sürdürülebilirlik programlarını açıklar.
5.3. Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endeksleri tanımlar.
5.4. Sürdürülebilirlik sertifikasyonlarını tanımlar.
5.5. Kurumsal sürdürülebilirlik üzerine çalışan ulusal ve uluslararası kuruşları açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Sürdürülebilirlik ile ilgili Temel Kavramlar
3 Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri
4 Kurumsal Sürdürülebilirlik Teorileri
5 Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi
6 Strateji-Sürdürülebilirlik İlişkisi
7 Üretim Süreci, AR-Ge, Operasyon ve Lojistik Süreçlerinde Sürdürülebilirlik
9 İnsan Kaynakları ,Pazarlama ve IT Fonksiyonlarına Sürdürülebilirliği Entegre Etme
10 Risk Yönetimi ve Sürdürülebilirlik
11 Sürdürülebilirlik İletişimi
12 Sürdürülebilirlik Mekanizmaları
13 Sürdürülebilirlik ve Inovasyon
14 Sosyal Girişimcilik
Kaynaklar
Stead, W. Edward, Jean Garner Stead. 2009. Management for a Small Planet. Armonk, New York: W.E. Sharpe.
İlgili vakalar ve sürdürülebilirlik üzerine çelikmiş belgeseller

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 10 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 14 2 28
Toplam İş Yükü (Saat) 89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu