Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere yeni ürün geliştirme süreci hakkında teorik bilgiler vermek ve bu konuda pratik deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, yeni ürün geliştirmedeki ve temel kavramlarını anlayacak, mevcut ve yeni ürünlerin pazarlamasına dair derinlemesine bilgi sahibi olacak, yeni ürün pazarlama planları hazırlayabilecek, ürün inovasyonu ve yeni ürün geliştirme stratejileri oluşturacaklardır.
Dersin İçeriği Bu ders; ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme hakkında değerlendirme yapabilir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
1. Yeni ürün, hizmet ve süreçlerle ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecektir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
1.1. Yeni ürün, hizmet ve süreç kavramlarını ve kapsamını öğrenir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
1.2. Yeni ürün, hizmet ve süreç geliştirme konusundaki terminolojiyi bilir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
1.3. Yeni ürün, hizmet, süreç geliştirmeyle ilgili temel kavramları yorumlar. 1, 12, 2, 8 A, C, D
2.1. Pazar ve rakipler hakkında değerlendirme yapar. 1, 12, 2, 8 A, C, D
2.2. Pazar potansiyelini ve risklerini belirler. 1, 12, 2, 8 A, C, D
2.3. İş modellerini değerlendirir ve uygun olanını seçer. 1, 12, 2, 8 A, C, D
3. Tasarım unsurları hakkında bilgi verir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
3.1 Kavram geliştirme ve konumlandırma hakkında bilgi verir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
3.2 Tasarım özelliklerini bilir 1, 12, 2, 8 A, C, D
3.3 Maliyet ve fiyatlandırma hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
4. Pazara giriş stratejilerini geliştirir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
4.1. Pazarda marka yaratma konusunda bilgi sahibidir 1, 12, 2, 8 A, C, D
4.2. Müşteri geliştirme hakkında hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
4.3. Minimum uygun ürün hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2, 8 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon (Yeni Ürün İnovasyonu), Dr. Serkan Kılıç, Seçkin Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu