Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Hakkı KARATAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası Ekonomik kuruluşları (özellikle Türkiye'nin üyesi olduğu) incelemek
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin içeriği, açıklamalar ve tanışma.,IMF Uluslararası Para Fonu ,Dünya Bankası,Dünya Bankası ve Grubu,GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması ,Dünya Ticaret Örgütü (WTO),Birleşmiş Milletler ve İlgili Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü,BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları EIB (Avrupa Yatırım Bankası), IDB (Islam Kalkınma Bankası), ADB (Asya Kalkınma Bankası), AFBD (Afrika Kalkınma Bankası),Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD,Bölgesel Birleşmeler,Avrupa Birliği (AB) ,Regional Unions - EFTA, BRICS, NAFTA, ASEAN etc,G7, G8, G20, D8 ülkeleri ,Genel Değerlendirme-Kısa Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Uluslararası ekonomik örgütler hakkında (özellikle de Türkiye'nin üye olduğu) bilgi sahibi olmak 14, 3 A, E, F
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği, açıklamalar ve tanışma.
1 IMF Uluslararası Para Fonu
3 Dünya Bankası
4 Dünya Bankası ve Grubu
5 GATT-Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
6 Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
7 Birleşmiş Milletler ve İlgili Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü
8 BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
9 Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları EIB (Avrupa Yatırım Bankası), IDB (Islam Kalkınma Bankası), ADB (Asya Kalkınma Bankası), AFBD (Afrika Kalkınma Bankası)
10 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD
11 Bölgesel Birleşmeler
12 Avrupa Birliği (AB)
13 Regional Unions - EFTA, BRICS, NAFTA, ASEAN etc
13 G7, G8, G20, D8 ülkeleri
14 Genel Değerlendirme-Kısa Sınav
Kaynaklar
Uluslar arası ekonomik kuruluşlarla ilgili sunumlar, videolar, makaleler ve kuruluşların kendi internet platformları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 33 33
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu