Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SERMAYE PİYASALARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet BABACAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Talat ULUSSEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin ana amacı küreselleşmenin etkilerini göz önünde bulundurarak her çeşit finansal piyasayı tanımlamak, finansal piyasalarda faaliyet gösteren finansal kurumları incelemektir. Finansal kurumları finansal piyasalardaki rolü incelenirken aynı zamanda yönetim yapıları , finansal piyasalarda ifa ettikleri roller ve fon kaynakları ile fonları kullandıkları yerler anlaşılmaya çalışılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Finansal Piyasalar ‘a Giriş,Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi,Faiz Nosyonu,Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler,Faizlerin Risk Yapısı,Faizlerin Risk Yapısı,Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike ve Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi,Ara sınav,Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler,Proje Sunumları,Proje Sunumları,Hisse Senedi Piyasası ,Bono ve Döviz Piyasası,Tüm Dersin Genel Özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Finansal piyasaların ne olduğunu ve finansal piyasaları neden incelememiz gerektiğini ifade edebilecektir. 1, 2, 4 A, E
1.1. Finansal piyasaları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.2. Finansal kurumları anlamanın niçin gerekli olduğunu açıklar.
1.3. 1.2. Finansal piyasaların ve kurumların nasıl inceleneceğini açıklar.
1.4. Türkiye'de finansal piyasaların ve İslami finans piyasalarının gelişimini açıklar.
2. Finansal piyasaların yapısını ve işleyiş mekanizmasını anlayacak, finansal piyasalar ile finansal kurumların ekonomiyi nasıl etkileyebileceğine dair bir sezi geliştirebilecektir. 1, 2, 4 A, E
2.1. Finansal piyasaların fonksiyonu açıklar.
2.2. Finansal piyasaların yapısını açıklar.
2.3. Finansal piyasalarda küreselleşmeyi açıklar.
2.4. 2008 Küresel mali krizinden sonra Türkiye finansal piyasalarının gelişiminde küreselleşmenin etkisini açıklar.
3. Faizin tam olarak ne ifade ettiğini ve nominal faiz ile reel faiz arasındaki farkı açıklayabilecektir. 1, 2, 4 A, E
3.1. Faizi tespit eder ve ölçer.
3.2. Reel ve nominal faiz arasındaki farkı açıklar.
3.3. Faizler ile getiri arasındaki farkı açıklar.
3.4. Geleneksel borçlanma araçlarındaki reel ve nominal faiz oranlarının farkı ile İslami finansal ürünlerin reel ve nominal getiri oranlarının farkını karşılaştırır.
4. Faiz seviyesindeki değişimlerin nedenlerini ve söz konusu değişimlere sebep olan faktörleri belirtebilecektir. 1, 2, 4 A
4.1. Varlıklara olan talebi etkileyen faktörleri açıklar.
4.2. Türkiye'de tahvil ve sukuk piyasalarındaki arz ve talebi inceler.
4.3. Denge faiz seviyesindeki değişimleri inceler.
5. Çeşitli enstrümanlardaki faiz farklılıklarını ele alarak, firmaların yatırım aracı olarak kendi ihtiyaçlarına yönelik hangi faizli yatırım araçlarına yatırım yapması gerektiğini tespit edebilecektir. 1, 2, 4 A
5.1. Faizlerin risk yapısını inceler.
5.2. Enflasyon için bir tahmin aracı olarak getiri eğrisini ve iş döngüsünü kullanır.
5.3. Türkiye'de 2001 ve 2008 küresel finans krizinden önce ve sonra getiri eğrisinin davranışını açıklar.
5.4. Dönem yapısını kullanarak faiz tahmini yapar.
6. Ekonomik verimliliğin sağlanabilmesi için neden etkin bir finansal piyasanın varlığının gerektiğini açıklayabilecektir. 1, 2, 4 A
6.1. Etkin piyasa hipotezini, hipotezin gerekçesini ve etkin piyasa hipotezinin daha güçlü versiyonunu açıklar.
6.2 Verimli piyasa hipotezine dair kanıtları inceler.
6.3. Türkiye'de sermaye piyasalarının verimli olup olmadığına dair kanıtları inceler.
6.4. Finansal gelişme ve ekonomik büyümenin bağlantısını açıklar.
7. Asimetrik bilgiyi ve finansal krizlerin oluşmasındaki etkisini açıklayabilecektir. 1, 2, 4 A
7.1. Dünyada finansal yapıya ilişkin temel bilgileri ifade eder.
7.2. Asimetrik bilginin iki türü olan olumsuz seçimi ve ahlaki tehlikeyi açıklar.
7.3. Türkiye'de SPK'nın halka arzlardaki asimetrik bilgi sorununu en aza indirmek için aldığı önlemleri inceler.
8. Hisse senedi piyasalarının temel dinamiklerini ve fiyatların nasıl oluştuğunu açıklayabilecektir. 1, 2, 4 A
8.1. Hisse senetlerine yatırım yapmanın çeşitli yönlerini inceler.
8.2. Bazı hisse senedi fiyatı tespit yöntemlerini inceler ve uygular.
8.3. Hisse senedi piyasasında hisse fiyatlarının nasıl oluştuğunu açıklar.
8.4. Fiyat tespitinde sıklıkla yapılan yanlışları açıklar.
9. Bono piyasasının ve döviz piyasasının temel ilkelerini uygulayabilecektir. 1, 2, 4 A
9.1. Bono piyasasının işlevini açıklar.
9.2 Bono piyasasının oyuncularını açıklar.
9.3. Bono çeşitlerini açıklar.
9.4. Döviz kurunu tanımlar ve önemini açıklar.
9.5. Kısa vadede ve uzun vadede döviz kurlarının oluşumunu açıklar.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Piyasalar ‘a Giriş
2 Finansal Piyasaların Yapısı ve İşleyişi
3 Faiz Nosyonu
4 Faiz Seviyesindeki Değişimlerin Altında Yatan Faktörler
5 Faizlerin Risk Yapısı
6 Faizlerin Risk Yapısı
7 Asimetrik Bilgi: Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike ve Finansal Gelişmenin ekonomik Gelişime Etkisi
8 Ara sınav
9 Asimetrik Bilgi ve Finansal Krizler
10 Proje Sunumları
11 Proje Sunumları
12 Hisse Senedi Piyasası
13 Bono ve Döviz Piyasası
14 Tüm Dersin Genel Özeti
Kaynaklar
Financial Markets and Institutions Seventh Edition Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ev ödevi 5  
Proje 10  
Yazılı ara sınav 35  
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 2 28
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 3 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 7 4 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu