Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİKROEKONOMİ 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Metin GÜRLER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; iktisadın temel kavramlarını, arzı, talebi, tüketici davranışlarını, firma teorisini ve piyasaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ekonomiye Giriş,Mikro Ekonomide Temel Kavramlar,Arz ve Talep ,Piyasa Dengesi ,Esneklik,Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi ,Üretim Süreci ,Kısa Dönem Maliyetler,Uzun Dönem Maliyetler,Faktör Piyasaları,Tam Rekabet Piyasası ,Monopol Piyasası ,Oligopol ve Monopolcü Rekabet ,Konu Tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.1.Fiyat ve miktarı etkikeyen faktörleri çözümler 1, 12, 15, 2 A, C
1. Mikro iktisadın temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Temel kavramları tanımlar. 1, 12, 2 A
1.2 Bu kavramları gerçek hayatla ilişkilendirir. 1, 12, 2 A
2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilecektir. 1, 12, 15, 2 A, C
2.2. Arz ve talep ile ilgili esneklik türlerini hesaplar. 1, 12, 15, 2 A, C
3. Tüketici davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
3.1. Fayda kavramını çözümler 1, 12, 15, 2 A
3.2. Bütçe kısıtlarının etkisini çözümler 1, 12, 15, 2 A
4. Firma davranışlarını çözümleyebilecektir. 1, 12, 15, 2 A
4.1. Üretim teknolojilerini çözümler 1, 12, 15, 2 A
4.2. Farklı maliyet türlerini çözümler 1, 12, 15, 2 A
4.3. Kar kavramını çözümler 1, 12, 15, 2 A
5. Piyasaları değerlendirebilecektir. 1, 12, 15, 2 A, C
5.1. Piyasa türlerini tanımlar. 1, 12, 15, 2 A, C
5.2. Piyasa fiyatlarının oluşumunu analiz eder. 1, 12, 15, 2 A, C
5.3. Piyasaları karşılaştırır. 1, 12, 15, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomiye Giriş
2 Mikro Ekonomide Temel Kavramlar
3 Arz ve Talep
4 Piyasa Dengesi
5 Esneklik
6 Hanehalkı Davranışı ve Tüketici Tercihi
7 Üretim Süreci
8 Kısa Dönem Maliyetler
9 Uzun Dönem Maliyetler
10 Faktör Piyasaları
11 Tam Rekabet Piyasası
12 Monopol Piyasası
13 Oligopol ve Monopolcü Rekabet
14 Konu Tekrarı
Kaynaklar
Case, Fair and Oster, Principles of Economics
Krugman and Welles, Microeconomics Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 15 30
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 31 31
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 175
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu