Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI PAZARLAMA 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Muhsin Fuat BAYIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin global çevreyi ve global işletmelerin uluslararası stratejilerini derinlemesine anlamasını; pazarlama teori ve uygulamalarına küresel bağlamda hakim olmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Pazarlamaya giriş,Globalleşme ve Global Ekonomi,Uluslararası Pazarlama çevresi,Uluslararası Pazarlar Kültür ve Etik,Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma,Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri I,Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejiler II,Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları,Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma Kararları,Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Kararları,Uluslararası Pazarlarda Tutundurma I,Uluslararası Pazarlarda Tutundurma II,Uluslararası Pazarlama ve Dijital Evrim,Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
2.Uluslararası pazarlama çevresi hakkında bilgi verir. 1, 12, 2 A
1. Uluslararası pazarlama ile ilgili temel kavramları öğrenip yorumlayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1. Uluslararası pazarlama kavramını ve kapsamını öğrenir. 1, 12, 2 A
1.2. Uluslararası pazarlama konusundaki terminolojiyi bilir. 1, 12, 2 A
1.3. Uluslararası pazarlama temel kavramları yorumlar.luslararası pazarlama konusundaki terminolojiyi bilir. 1, 12, 2 A
2.1. Uluslararası Pazar mikro çevresini bilir. 1, 12, 2 A
2.2. Uluslararası Pazar makro çevresini bilir. 1, 12, 2 A
2.3. Uluslararası Pazar mikro ve makro çevresini ilişkilendirerek stratejiler oluşturmayı öğrenir. 1, 12, 2 A
3. Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri hakkında bilgi verir. 1, 12, 2 A
3.1 Stratejilerin risklerini bilir. 1, 12, 2 A
3.2 Pazara giriş engellerini bilir. 1, 12, 2 A
4. Uluslararası Pazarlarda 4P kararlarını yorumlar. 1, 12, 2 A
4.1. Uluslararası pazarda marka yaratma konusunda bilgi sahibidir 1, 12, 2 A
4.1.1. Adaptasyon ve standardizasyon stratejilerini bilir. 1, 12, 2 A
4.2. Uluslararası pazarda fiyatlandırma kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
4.3. Uluslararası pazarda dağıtım kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
4.4. Uluslararası pazarda tutundurma kararları hakkında bilgi sahibidir. 1, 12, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Pazarlamaya giriş
2 Globalleşme ve Global Ekonomi
3 Uluslararası Pazarlama çevresi
4 Uluslararası Pazarlar Kültür ve Etik
5 Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma
6 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri I
7 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejiler II
8 Uluslararası Pazarlarda Ürün ve Marka Kararları
9 Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma Kararları
10 Uluslararası Pazarlarda Dağıtım Kararları
11 Uluslararası Pazarlarda Tutundurma I
12 Uluslararası Pazarlarda Tutundurma II
13 Uluslararası Pazarlama ve Dijital Evrim
14 Global Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması
Kaynaklar
POWERPOINT
1. Keegan, W. Global Marketing. 8 . basım. Pearson. 2014. 2. Green, M. Küresel Pazarlama. 7. basım. Pearson, Nobel Akademik Yayıncılık. 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 3 9
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 12 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 26 26
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 38 38
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu