Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hatice AKINCI YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukukun temel kavram ve kurumları ile Türk Hukuk Sistemi hakkında genel bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeni,Hukuk kurallarının çeşitleri,Hukuk kavramı ve hukuk sistemleri,Hukukun dalları,Hukukun kaynakları,Hukuk kurallarının yürürlüğü,Hukukta zamanaşımı,Hukuk kurallarının yaptırımları,Hukuki kişilik – gerçek kişiler,Tüzel kişiler,Haklar,Borçlar,Sözleşmeler,Türk yargı sistemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal davranış kuralları ile hukuk kurallarını ayıran temel özellikleri belirleyebilecektir. 1, 12, 3 A
1.1. Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler. 1, 12, 3 A
1.2. Din kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler. 1, 12, 3 A
1.3. Görgü kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler. 1, 12, 3 A
1.4. Örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi özetler. 1, 12, 3 A
2. Hukukun farklı dalları ve kaynaklarını tartışabilecektir. 1, 12, 3 A
2.1. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının kökenini ve günümüzdeki uygulamayı özetler. 1, 12, 3 A
2.2. Hukukun farklı dallarını ve bunların temel özelliklerini özetler. 1, 12, 3 A
2.3. Hukukun kaynaklarını ve hukukun dallarına göre hukuk kaynaklarının uygulanmasını özetler. 1, 12, 3 A
3. Hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması, yaptırımları ve yorumlanması konularında temel bilgi sahibi olacaktır. 1, 12, 3 A
3.1. Hukuk kurallarının çeşitlerini sıralar. 1, 12, 3 A
3.2. Hukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulanmasını yorumlar. 1, 12, 3 A
3.3. Hukuk kurallarının yaptırımlarını sıralar ve hukukun dallarına göre farklı yaptırım türlerini özetler. 1, 12, 3 A
3.4. Hukuk kurallarının belli başlı yorum yöntemlerini özetler. 1, 12, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal davranış kuralları ve hukuk düzeni
2 Hukuk kurallarının çeşitleri
3 Hukuk kavramı ve hukuk sistemleri
4 Hukukun dalları
5 Hukukun kaynakları
6 Hukuk kurallarının yürürlüğü
7 Hukukta zamanaşımı
8 Hukuk kurallarının yaptırımları
9 Hukuki kişilik – gerçek kişiler
10 Tüzel kişiler
11 Haklar
12 Borçlar
13 Sözleşmeler
14 Türk yargı sistemi
Kaynaklar
Yücel Oğurlu, Bünyamin Gürpınar, Introduction to Turkish Law, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2015
Tuğrul Ansay, Don Wallace Jr, Introduction To Turkish Law, Sixth Edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu