Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İdil TAMER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rıza Haluk KUL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplam Kalite Yönetiminin amacı sürekli iyileştirme çabalarında sosyal paydaşlar ile kuruluş içinde tutarlı, dürüst, açık ilişkilerin kurulması, Toplam Kalite Yönetiminin verilere dayalı,katılımcı ve işbirliğini temel alan işleyiş tarzının tüm çalışanların önceliği olmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kalite Kavram ve Paradigmalarının Gelişimi,Kalite ve Takım Organizasyonları,Takımlar ve İletişim,Çatışma Yönetimi ve Karar Verme Süreçleri,Liderlik ve Güçlendirme,Kıyaslama,Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları,Planlama ve Kalite,Geliştirme, Kontrol ve Kalite,Tasarım ve Kalite,Bilişim Yönetimi ve Kalite,Yenilik Yönetimi ve Kalite; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
TKY'nin teorik bilgilerini uygulama dökebilecek donanımlara sahip olacaklardır. 1
Süreç Yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 1
Müşteri odaklı düşünme yeteneğine sahip olacaklardır. 1
Kalite Güvence sistemlerini uygulayabılır nıtelıkte olacaklardır. 1
Sorun çözme yetisine sahip olacaklardır. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Kavram ve Paradigmalarının Gelişimi
2 Kalite ve Takım Organizasyonları
3 Takımlar ve İletişim
4 Çatışma Yönetimi ve Karar Verme Süreçleri
5 Liderlik ve Güçlendirme
6 Kıyaslama
7 Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
8 Planlama ve Kalite
9 Geliştirme, Kontrol ve Kalite
10 Tasarım ve Kalite
11 Bilişim Yönetimi ve Kalite
12 Yenilik Yönetimi ve Kalite
Kaynaklar
Goetsch, D.L. and Davis, S.B. Quality Management, Prentice Hall, 2006

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İşletmecilik alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli kantitatif ve kalitatif yöntemleri açıklar.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
X
0
İşletme Yönetimi alanında gerekli olan üst düzey mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Yönetim projeleri hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle işletme yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
İşletmecilik ve Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır
X
0
En az C1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel gelişmeleri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar
X
0
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
0
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
0
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
0
Üretkenlik, sürdürülebilirlik, inovasyon konularında İşletme Yönetiminin Verimlilik ve Etkinlik seviyesini artırabilecek yönetsel, ekonomik ve finansal analiz tekniklerini uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 28 28
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu