Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Sermaye Piyasaları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ümit HACIOĞLU
Dersi Verenler Doç.Dr. Ümit HACIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere finansal sistemin temel işleyiş mekanizması içerisinde sermaye piyasalarını tanıtmak, sermaye piyasası araçları, değerleme yöntemleri ve ihraç süreçleri hakkında kapsayıcı bilgiler kazandırmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Türkiye ve Dünya’da Finansal Sistem ve gelişimi,Finansal Sistemin işleyiş mekanizması içerisinde Sermaye Piyasaları,Sermaye Piyasası Araçları, bunların halka arz ve ihraçlarına genel bakış ,Paylar ve Pay benzeri menkulkıymetler,Halka arz süreci, izahname ve sirküler,Halka arz değerleme süreci,Borçlanma araçları,Borçlanma araçları tebliği,Katılma paylarının ihracı ve halka arzı,Halka arz şirket incelemesi: Halka arzın gerekçesi,Halka arz şirket incelemesi: Halka arzda firma değerleme ,Halka arz şirket incelemesi: Halka arzda firma değerleme,Halka arz aracı kurum incelemesi: Aracılık sözleşmesi,Halka arz incelemesi: Borsada işlem ve Fiyat istikrarının sağlanması. ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Menkulkıymetlerin halka arz sürecini açıklayabileceklerdir. 1, 2, 3 A, B, C, E, F
Finansal Sistemin işleyiş mekanizmasını, piyasa kavramını, finansal piyasaların gelişimini etkileyen faktörleri kavrayacaktır. 1, 2, 3 A, B, C, E
Finansal Sistem içinde Sermaye Piyasalarını tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Sermaye piyasası araçlarını ve başlıca menkul kıymetleri tanımlayabileceklerdir 1, 2, 3 A, B, C, E
Pay ve Pay benzeri menkul kıymetleri açıklayabileceklerdir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Borçlanma araçlarını tanımlayabileceklerdir. 1, 2, 3 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Türkiye ve Dünya’da Finansal Sistem ve gelişimi
2 Finansal Sistemin işleyiş mekanizması içerisinde Sermaye Piyasaları
3 Sermaye Piyasası Araçları, bunların halka arz ve ihraçlarına genel bakış
4 Paylar ve Pay benzeri menkulkıymetler
5 Halka arz süreci, izahname ve sirküler
6 Halka arz değerleme süreci
7 Borçlanma araçları
8 Borçlanma araçları tebliği
9 Katılma paylarının ihracı ve halka arzı
10 Halka arz şirket incelemesi: Halka arzın gerekçesi
11 Halka arz şirket incelemesi: Halka arzda firma değerleme
12 Halka arz şirket incelemesi: Halka arzda firma değerleme
13 Halka arz aracı kurum incelemesi: Aracılık sözleşmesi
14 Halka arz incelemesi: Borsada işlem ve Fiyat istikrarının sağlanması.
Kaynaklar
Sermaye Piyasası Araçları 1:SPL ( Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu online içerik)
Sermaye Piyasası Kanunu ve Mevzuatı Umit Hacioglu & Hasan Dincer, Finansa Giriş, Beta Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 3 21
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu