Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Finansal piyasalar, bankacılık ve sigortacılık sistemine ilişkin gerekli teorik ve uygulamalı bilgilere sahip; küresel ekonomik ve finansal gelişmeleri değerlendirebilen ve yorumlayabilen uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Eşit Ağırlık (EA) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN1124240 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 4
BAN1141250 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ Türkçe 3 5
BAN1124220 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Türkçe 3 5
BAN1124250 MATEMATİK I Türkçe 3 5
BAN1124210 MİKROEKONOMİ Türkçe 3 5
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
İNG1111200 İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN1224270 MAKROEKONOMİ Türkçe 3 5
BAN1224290 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 2 5
BAN1224350 TİCARET HUKUKU Türkçe 3 4
BAN1224320 MATEMATİK II Türkçe 3 5
BAN1234230 BANKACILIK VE FİNANSA GİRİŞ Türkçe 3 5
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
İNG1211300 İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN2134360 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 5
BAN2134370 BANKACILIK İŞLEMLERİ Türkçe 3 5
BAN2134380 SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ Türkçe 3 5
BAN2134350 FİNANSAL MATEMATİK Türkçe 3 4
BAN2134110 İSTATİSTİK I Türkçe 3 5
BAN2190040 MESLEKİ İNGİLİZCE I İngilizce 4 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN2290060 MESLEKİ İNGİLİZCE II İngilizce 4 4
BAN2258590 HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK Türkçe 3 4
BAN2234160 İSTATİSTİK II Türkçe 3 5
BAN2234390 SİGORTA MATEMATİĞİ Türkçe 3 4
BAN2258610 BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 4
BAN2234430 KURUMSAL FİNANS Türkçe 3 5
BAN2252730 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN3156330 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ Türkçe 3 4
BAN3156340 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 4
BAN3156350 FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR Türkçe 3 5
BAN3156370 YENİLİK EKONOMİSİ Türkçe 3 5
BAN3112134 İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI Türkçe 3 5
BAN3156380 BANKACILIK HUKUKU Türkçe 3 5
BAN3156360 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 3 5
BAN3171210 ULUSLARARASI BANKACILIK Türkçe 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN3253990 ULUSLARARASI FİNANS Türkçe 3 4
BAN3256390 REASÜRANS TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe 3 4
BAN3234540 İŞ VE MESLEK AHLAKI Türkçe 2 2
BAN3254060 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3 5
BAN3213612 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkçe 3 5
BAN3256410 MERKEZ BANKACILIĞI VE FİNANSAL İSTİKRAR Türkçe 3 5
BAN3256430 BANKACILIKTA SEÇME KONULAR Türkçe 3 5
BAN3265230 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Türkçe 4 5
BAN3256420 BANKA VE SİGORTACILIKTA MÜŞT. İLİŞ. YÖNETİMİ Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN4154050 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3 5
BAN4171640 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Türkçe 3 5
BAN4171250 NAKLİYAT SİGORTALARI Türkçe 3 5
BAN4171220 BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ Türkçe 3 5
BAN4134150 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3 5
BAN4110102 SEKTÖREL UYGULAMA Türkçe 15
BAN4171230 EMTİA VE SORUMLULUK SİGORTALARI Türkçe 3 5
BAN4170840 BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 10
BAN4171270 TEKNİK ANALİZ Türkçe 3 5
BAN4170870 SEMİNER Türkçe 5
BAN4171260 SİGORTA HUKUKU Türkçe 3 5
BAN4111012 DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS Türkçe 3 5
BAN4171240 GÜNCEL FİNANSAL SORUNLAR Türkçe 3 5
BAN4111488 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BAN4213613 LİSANS BİTİRME PROJESİ Türkçe 3 20
BAN4213614 STAJ Türkçe 10
BAN4254070 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI Türkçe 3 5
BAN4254140 ULUSLARARASI TİC. VE GELİŞ. OLAN PİYASALAR Türkçe 3 5
BAN4257260 STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3 5
BAN4254130 DÜNYA EKONOMİSİ Türkçe 3 5
BAN4254110 ULUSÖTESİ ŞİRKETLER VE ULUSLARARASI YATIRIMLAR Türkçe 3 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.

Alana Özgü Yetkinlik

Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BANKA VE SİGORTACILIKTA MÜŞT. İLİŞ. YÖNETİMİ 300003000002
BANKACILIK HUKUKU 522244311344
BANKACILIK İŞLEMLERİ 422024000434
BANKACILIK VE FİNANSA GİRİŞ 542335322555
BANKACILIKTA SEÇME KONULAR 542345422444
BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ 210112212044
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 005000500000
EMTİA VE SORUMLULUK SİGORTALARI 411102113233
FİNANSAL MATEMATİK 241131221222
FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR 232112112232
FİNANSAL YÖNETİM 452345322454
GİRİŞİMCİLİK 311055505535
HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK 420024200434
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 300020002053
İSTATİSTİK I 052003000300
İSTATİSTİK II 052003000030
İŞ VE MESLEK AHLAKI 300030405043
İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 000030302032
KURUMSAL FİNANS 120014000412
MAKROEKONOMİ 100014112455
MATEMATİK I 040000100010
MATEMATİK II 040000100010
MERKEZ BANKACILIĞI VE FİNANSAL İSTİKRAR 400004000302
MESLEKİ İNGİLİZCE I 400542341231
MESLEKİ İNGİLİZCE II 310500250000
MİKROEKONOMİ 220001312255
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 100014305432
NAKLİYAT SİGORTALARI 431113322244
PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI 400004000004
REASÜRANS TEKNİKLERİ VE YÖNETİMİ 210233112334
SEKTÖREL UYGULAMA 315054504012
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 310003300543
SİGORTA MATEMATİĞİ 050003000300
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 431113322244
SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 200022202111
TİCARET HUKUKU 100014201351
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 111111315111
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 000040005000
ULUSLARARASI FİNANS 112231131042
YENİLİK EKONOMİSİ 000030500000
İlişkili ders sayısı / 40/619068343268988032637710094
İlişki ağırlığı222223212333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu