Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SÄ°GORTA HUKUKU 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa BaÄŸlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Ãœye. Ali Osman Serdar ÇITAK
Dersi Verenler Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sigortacılık hukuku ve sigortacılık faaliyetleri gerekli teorik çerçeveyi, araçları ve pratik konuları sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sigortacılık ve Sigorta Hukukunun Özellikleri ,Sigorta Hukukunun Kaynakları ve Tarihçesi ,Sigorta Şirketleri, Aracıları ve Ä°lgili KuruluÅŸlar ,Sigortacılıkta Denetim ,Sigorta SözleÅŸmesinin Tanımı ve Unsurları ,Zarar Sigortaları ,Mal Sigortaları ,Can Sigortaları ,Sigorta Türlerinin KarşılaÅŸtırılması ,Sigortacının Sigorta SözleÅŸmesinden DoÄŸan Borç ve Yükümlülükleri ,Sigorta Ettirenin Sigorta SözleÅŸmelerinden DoÄŸan Borç ve Yükümlülükleri ,Sigorta SözleÅŸmelerinde Ä°fa ve Zamanaşımı ,Çifte Sigorta ,Genel Tekrar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sigortacılık hukukunun özelliklerini kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.1. Sigortacılık hukukunun temel kavramlarını tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
1.2. Sigortacılık hukukunun kaynakları ve tarihini inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2. Sigortacılık faaliyetlerinin yapılşını kavrayabilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.1. Sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilecek olan kurumları analiz eder. 1, 2, 3, 4 A, B, C
2.2. Sigortacılık faaliyetlerinde denetim mekanizmalarını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3. Sigorta türlerini analiz edebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.1. Sigorta türlerini tanımlar. 1, 2, 3, 4 A, B, C
3.2. Can, mal ve zarar sigortalarını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4. Sigorta sözleşmelerinin kapsam ve unsurlarını analiz edebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.1. Sigorta sözleşmelerinin tanımı ve yapılışını inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
4.2. Sözleşme taraflarının yükümlülüklerini inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5. Herhangi bir uyuşmazlık konusunda çözüm geliştirebilecektir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.1. Sigorta mevzuatı ve uygulamasında yaşanılan sıkıntılara analitik ve hukuki çözümler üretir. 1, 2, 3, 4 A, B, C
5.2. Hukuki süreçlerin takibini inceler. 1, 2, 3, 4 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sigortacılık ve Sigorta Hukukunun Özellikleri
2 Sigorta Hukukunun Kaynakları ve Tarihçesi
3 Sigorta Şirketleri, Aracıları ve İlgili Kuruluşlar
4 Sigortacılıkta Denetim
5 Sigorta Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları
6 Zarar Sigortaları
7 Mal Sigortaları
8 Can Sigortaları
9 Sigorta Türlerinin Karşılaştırılması
10 Sigortacının Sigorta Sözleşmesinden Doğan Borç ve Yükümlülükleri
11 Sigorta Ettirenin Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Borç ve Yükümlülükleri
12 Sigorta Sözleşmelerinde İfa ve Zamanaşımı
13 Çifte Sigorta
14 Genel Tekrar
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu