Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ İNGİLİZCE II 4+0 4 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müge SARI
Dersi Verenler BAN.5
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin orta seviye dilbilgisi yapılarını ve alanlarıyla alakalı temel terminolojiyi kullanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Private Banking , Savings and Loans , thrifts , and building societies(Özel bankacılığın diğer hesaplardan farkları , ticari bankaların alternatifleri),Islamic banking , Central banks (İslam Bankalarının özellikler, Merkez Bankasının rolleri),Fraud:check fraud , credit and debit fraud(Çek sahteciliği metodları , Kredi kartı ve bankamatik kartı sahtecilik yöntemlerini ifade eden kelimeler),Accounting fraud Internet fraud (Hesaplama ve kayıt sahteciliği, çevirimiçi dolandırıcılığı),Insurance Principles of Insurance (Sigorta yaptırmanın amaçları ve sigorta anlaşmalarında kullanılan terminoloji),Types of Insurance 1 &2 (Sağlık ve Ev sigorta çeşitleri , Sigorta Esasları),Basic insurance Finance Structure of an Insurance company(Sigorta şirketlerinin kar kaynakları ve masrafları , Sigorta şirketlerinin departmanları ve sorumlulukları ),People in an Insurance Agency Pay and Benefits (Sigorta şirketi bünyesindeki farklı ödeme seçenekleri ve destek birimleri),Islamic banking , Central banks (İslam Bankalarının özellikler, Merkez Bankasının rolleri),Policy terminology Insurance in practice (Poliçelerde kullanılan kavramlar ve sigorta terminolojisi),Reinsurance , Automobile insurance 1 &2 (Yeniden sigortalama nedenleri ve çeşitleri-Otomobil poliçeleri kapsamları ve şartları),Reinsurance , Automobile insurance 1 &2 (Yeniden sigortalama nedenleri ve çeşitleri-Otomobil poliçeleri kapsamları ve şartları),Life Insurance 1 & 2 (Hayat sigortası poliçelerinde kullanılan ifadeler ve sigorta primlerini belirleyen unsurlar ),Travel Insurance Credit Insurance (Seyehat sigorta kapsamları -Kredi sigortası çeşitleri); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.1.Öğrenci sözlü ve yazılı olarak kendi alanını kısaca anlatır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.2.Alanında basit İngilizce diyalogları yorumlar. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1.3.Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu yeni yapı ve kelimeleri günlük hayatında kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.1.Alanıyla ilgili literatür taramasını listeler. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.2.Alanıyla ilgili yazılmış makaleleri yorumlar. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2.3.Alanıyla ilgili makaleleri kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.1.Alanıyla ilgili kendi araştırmalarının ürünü olan makalelerini İngilizce olarak aktarır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.2.İngilizce’yi uluslararası konferans ve seminerlerde kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3.3.İngilizce’yi alanıyla ilgili çevirilerde kullanır. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
1. Bankacılığın temel terminolojisini kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
2. Dili kullanarak kendi alanındaki çalışmaları değerlendirebilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
3. Dili, alanı ile ilgili akademik hayatında yazma becerileri çerçevesinde kullanabilecektir. 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Private Banking , Savings and Loans , thrifts , and building societies(Özel bankacılığın diğer hesaplardan farkları , ticari bankaların alternatifleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
2 Islamic banking , Central banks (İslam Bankalarının özellikler, Merkez Bankasının rolleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
3 Fraud:check fraud , credit and debit fraud(Çek sahteciliği metodları , Kredi kartı ve bankamatik kartı sahtecilik yöntemlerini ifade eden kelimeler) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
4 Accounting fraud Internet fraud (Hesaplama ve kayıt sahteciliği, çevirimiçi dolandırıcılığı) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
5 Insurance Principles of Insurance (Sigorta yaptırmanın amaçları ve sigorta anlaşmalarında kullanılan terminoloji) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
6 Types of Insurance 1 &2 (Sağlık ve Ev sigorta çeşitleri , Sigorta Esasları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
7 Basic insurance Finance Structure of an Insurance company(Sigorta şirketlerinin kar kaynakları ve masrafları , Sigorta şirketlerinin departmanları ve sorumlulukları ) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
8 People in an Insurance Agency Pay and Benefits (Sigorta şirketi bünyesindeki farklı ödeme seçenekleri ve destek birimleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
9 Islamic banking , Central banks (İslam Bankalarının özellikler, Merkez Bankasının rolleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
10 Policy terminology Insurance in practice (Poliçelerde kullanılan kavramlar ve sigorta terminolojisi) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
11 Reinsurance , Automobile insurance 1 &2 (Yeniden sigortalama nedenleri ve çeşitleri-Otomobil poliçeleri kapsamları ve şartları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
12 Reinsurance , Automobile insurance 1 &2 (Yeniden sigortalama nedenleri ve çeşitleri-Otomobil poliçeleri kapsamları ve şartları) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
13 Life Insurance 1 & 2 (Hayat sigortası poliçelerinde kullanılan ifadeler ve sigorta primlerini belirleyen unsurlar ) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
14 Travel Insurance Credit Insurance (Seyehat sigorta kapsamları -Kredi sigortası çeşitleri) Kitapta ilgili yerin çalışılması.
Kaynaklar
Powerpoint Sunular, Konu ile ilgili web sayfaları
Career Paths Banking A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 5 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 9 9
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu