Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Aysel GÃœNDOĞDU
Dersi Verenler Doç.Dr. Aysel GÜNDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere sigortanın temel ilkeleri, iÅŸlevleri, risk kavramı, sözleÅŸme, prim, sektörde bulunan kurum ve kuruluÅŸlar, bireysel emeklilik konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Sigorta ve sigortacılığın tanımı,Risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi,Sigortalanabilir riskler,Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel GeliÅŸimi,Sigorta SözleÅŸmesi,Prim ve Tarife Sistemi,Sektörde Bulunan Kurum ve KuruluÅŸlar,Sektörde Bulunan Kurum ve KuruluÅŸlar,Sigorta Ä°ÅŸletmeciliÄŸinde Denetim,Sigorta Ä°ÅŸletmelerinin Organizasyonu,Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemi,Bireysel Emeklilik Sistemi,Reasürans,Avrupa BirliÄŸi Tek Sigorta Piyasası; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sigortacılığın temelini değerlendirebilecektir. 1, 2 A
1.2. Sigortanın önemini açıklar. 1, 2 A, C
2.1. Türkiyede sigortacılığın gelişimini açıklar. 1, 2 A, C
2.2. Dünyada sigortacılığın gelişimini açıklar. 1, 2 A, C
3.1. Sigortalanabilecek riskleri açıklar. 1, 2 A, C
3.2.Sigortalanamayacak riskleri açıklar. 1, 2 A, C
4.1. Sigorta sözleşmesinin unsurlarını açıklar. 1, 2 A, C
5.1.Primi açıklar. 1, 2 A, C
6.1. Sigorta sektörünün bağlı olduğu kamu kurumlarını açıklar. 1, 2 A, C
7.1. Sigorta şirketlerinde denetimi açıklar. 1, 2 A, C
7.2.Sigorta şirketlerinde organizasyonu açıklar. 1, 2 A, C
2. Türkiyede ve dünyada sigortacılığın tarihini değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
3. Sigortalanabilecek riskleri deÄŸerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
4. Sigorta sözleşmesini değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
4.2. Sigorta sözleşmesinin özel şartlarını açıklar. 1, 2 A, C
5. Prim ve tarife sistemlerini yorumlayabilecektir. 1, 2 A, C
5.2. Tarife sistemlerini açıklar. 1, 2 A, C
6. Sektörde bulunan kurum ve kuruluşları değerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
6.2. Sigorta sektöründeki diğer kuruluşları açıklar. 1, 2 A, C
7. Sigorta Ä°ÅŸletmeciliÄŸinde Denetim ve Organizasyonu deÄŸerlendirebilecektir. 1, 2 A, C
8. Bireysel Emeklilik Sistemini yorumlayabilecektir. 1, 2 A, C
8.1. Bireysel Emeklilik Sistemininin temel unsurlarını açıklar. 1, 2 A, C
8.2. Bireysel Emeklilik Sisteminde emekli olma şartlarını açıklar. 1, 2 A, C
1.1. Sigorta kavramını açıklar. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sigorta ve sigortacılığın tanımı
2 Risklerin sınıflandırılması, risk yönetimi
3 Sigortalanabilir riskler
4 Dünya’da ve Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi
5 Sigorta Sözleşmesi
6 Prim ve Tarife Sistemi
7 Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
8 Sektörde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
9 Sigorta Ä°ÅŸletmeciliÄŸinde Denetim
10 Sigorta Ä°ÅŸletmelerinin Organizasyonu
11 Hasar Tespiti ve Hasar Yönetim Sistemi
12 Bireysel Emeklilik Sistemi
13 Reasürans
14 Avrupa Birliği Tek Sigorta Piyasası
Kaynaklar
Öğretim Üyesinin Notları
Prof.Dr.Enver Alper Güvel- Öğr.Gör.Av.Afitap Güvel- Sigortacılık -Seçkin Yayınevi, 2016. Thomas W. Rynard, Insurance and Risk Management for State and Local Governments, LexisNexis, 2012. Guillaume Gorge, Insurance Risk Management and Reinsurance, 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında temel kavramları tanımlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık teorileriyle ilgili gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli bilgisayar programlarını kullanır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
0
Proje hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli değerlendirir.
X
0
En az bir yabancı dili ve güncel teknolojileri kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
X
0
Etik değerleri ve sosyal hakları benimseyip onları uygular.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki veriler ışığında analiz edip yorumlar.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık alanındaki teorik çalışmalara destek sağlayabilecek diğer disiplinlere (ekonomi, hukuk, işletme vb.) ilişkin bilgileri karşılaştırır.
X
0
Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem de makro anlamda öneriler sunar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 1 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 32 1 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 147
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu